Sort by
Sort by

Realitzem proves en animals?

 

Test en animales

En general, prova Nestlé els seus productes en animals?

No. No realitzem proves en animals per desenvolupar aliments i begudes convencionals com a cafè, te, cereals i xocolata.

Se'ls exigeix en algun moment provar els seus nous productes o ingredients en animals?

En escasses ocasions. Les autoritats nacionals exigeixen que els nous productes i ingredients alimentaris siguin segurs per al consum humà i, en alguns casos, és necessari realitzar proves en animals per demostrar-ho.

Podem garantir que evitem en tant que sigui possible haver de realitzar proves en animals i la cura que prestem als animals compleix sempre amb els més alts estàndards. Les proves en animals haurien de realitzar-se solament quan fossin absolutament necessàries, com a part del procés normatiu de comercialització d'un producte, o com a part del desenvolupament de productes alimentaris nous, com els que aporten beneficis sanitaris.

Per què és necessari realitzar proves en animals?

Els estudis en animals són vitals per aconseguir avanços en la recerca científica bàsica en nutrició i salut.

Aquest tipus de recerca ajuda a proporcionar una base científica a partir de la qual desenvolupar ingredients nous o bé noves estratègies de nutrició per millorar la salut. Aquí s'inclouen els aliments medicinals que ajuden a les persones amb malalties mèdiques greus i cròniques.

Què opina Nestlé de les proves en animals?

En els casos en els quals sigui necessari realitzar proves en animals, és essencial ser conscients de la nostra responsabilitat ètica respecte al benestar dels animals i aconseguir que les nostres accions es regeixin per aquesta responsabilitat. Això inclou procurar-los allotjament, alimentació, cura i manipulació adequats.

Qualsevol sol•licitud per realitzar proves en animals ha d'enviar-se al nostre comitè ètic intern per a la seva aprovació, abans de ser enviada a les autoritats pertinents.

Ens assegurem que tots els empleats que estiguin al càrrec d'animals en les nostres instal•lacions de recerca estiguin formats per cuidar d'animals destinats a finalitats de recerca, per garantir així que s'actua amb el màxim rigor ètic. Estem al dia dels últims avanços en proves en animals, així com de les alternatives existents.

Quan realitzem estudis en animals, apliquem la regla “Triple R”, reconeguda internacionalment, i els corresponents principis per al benestar animal amb la finalitat de garantir que les proves s'utilitzin únicament quan sigui necessari i que es tracti als animals segons els més alts estàndards.

Què significa la “Triple R”?

Les tres R fan referència a reemplaçar, reduir i refinar. Això significa que a tot moment intentem desenvolupar nous mètodes científics amb l'objectiu d'eliminar la necessitat de realitzar proves en animals sempre que sigui possible, reduir el nombre d'animals utilitzats i refinar el propi procés de prova.

Com es regula aquest tipus d'estudis?

Tots els estudis en animals són avaluats i aprovats per l'autoritat local competent en ètica animal. Els estudis es realitzen complint íntegrament amb totes les normatives aplicables sobre benestar animal, com la Directiva de la Unió Europea relativa a la protecció dels animals utilitzats per a experimentació i altres finalitats científiques.

També recolzem les normes internacionals sobre benestar animal promogudes per l'Organització Mundial de Sanitat Animal (OIE, segons el seu acrònim històric) i per l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE).