Sort by
Sort by

A Nestlé, comptem amb una sèrie de polítiques que tenen per objecte establir les directrius internes per a complir amb la llei i altra normativa vigent, així com amb els compromisos del Grup Nestlé.

  • Principis Corporatius Empresarials: són els valors que governen la manera de fer negocis en Nestlé de manera íntegra, sostenible i honesta amb el propòsit de crear valor compartit per a la societat i per als seus accionistes.
  • Codi de Conducta Empresarial: És la guia que especifica els Principis Corporatius Empresarials i contribueix a implementar-los a través de l'establiment d'unes normes mínimes de comportament.
  • Política Ibèrica Antisuborn i Anticorrupció: recull el compromís del Grup Nestlé a Espanya i Portugal en la lluita contra la corrupció.

Les altres polítiques de Compliance són d'ús intern.