Sort by
Sort by

La petjada de carboni del lloc web corporatiu de Nestlé

El canvi climàtic és un dels majors reptes de la societat. També és un dels majors riscos per al futur del nostre negoci i estem treballant per a aconseguir la neutralitat en el nostre negoci i les nostres cadenes de subministrament.


Per què ens preocupem per millorar l'eficiència de l'ecosistema digital de Nestlé

Per a allotjar els nostres llocs web, Nestlé utilitza servidors que consumeixen energia per a funcionar i proporcionar als usuaris l'accés a imatges, vídeos i textos. També es necessita energia per a visualitzar i descarregar continguts.

L'ús de dispositius per a accedir a internet és una activitat tan quotidiana que molts de nosaltres no pensem en el fet que genera emissions de gasos d'efecte d'hivernacle. Amb més de 70 llocs web corporatius, els canvis que introduïm per a millorar l'eficiència energètica dels nostres actius digitals poden ajudar a reduir les emissions.


Quines millores introduirem en els nostres llocs web corporatius de Nestlé

Des de 2021, treballem perquè qualsevol millora en els llocs web corporatius de Nestlé tinguin en compte la seva petjada. Això inclou:

Millora del rendiment

Per a millorar el rendiment dels nostres llocs web, apliquem estratègies eficaces d'emmagatzematge en caixet i millorem la velocitat de les pàgines. Això significa reduir la grandària de les nostres imatges i PDFs, reduint així el temps de càrrega de les pàgines i el consum d'energia necessari. Al mateix temps, hem d'assegurar-nos que les imatges i els vídeos que utilitzem en els nostres llocs estiguin en línia amb el contingut i que serveixin a la seva fi. Volem oferir als usuaris una experiència de navegació més ràpida i fluida, optimitzant alhora el consum d'energia.

Estructura i recorregut de l'usuari

Renovem periòdicament les diferents seccions dels nostres llocs web corporatius de Nestlé per a crear un recorregut de l'usuari més intuïtiu i eficient. Estem simplificant la navegació, creant millors enllaços creuats, millorant la nostra funcionalitat de cerca interna i perfeccionant els filtres. Totes aquestes accions ajuden el nostre públic a trobar ràpidament la informació que busquen, reduint així el temps de permanència en el lloc i, en última instància, el consum d'energia. .

Optimització de continguts

Revisem periòdicament les dades del nostre lloc web per a identificar noves maneres de millorar els nostres continguts. Per exemple, en afegir les paraules clau rellevants que busquen els nostres usuaris, el contingut es pot trobar més fàcilment en un motor de cerca. Si els nostres usuaris inverteixen menys temps buscant, es necessitarà menys energia.

Mode fosc

El mode fosc ofereix als usuaris la flexibilitat de triar entre temes clars i foscos. L'ús d'un mode ‘fosc’ permet als usuaris reduir el consum d'energia en dispositius amb pantalles OLED o AMOLED. El mode fosc també és més accessible i ofereix, a molts usuaris, una experiència de navegació millorada.

Mesurament

Estem treballant en un model de mesurament per a calcular amb precisió la nostra petjada de carboni en tot l'ecosistema digital de Nestlé. Estem desenvolupant un plantejament sòlid que abasta diversos aspectes, com l'allotjament, el disseny i els partners de desenvolupament. Desitgem aconseguir un coneixement exhaustiu del nostre impacte i de com les diverses accions descrites anteriorment poden ajudar-nos a aconseguir-lo.


Afectarà la forma en què el nostre públic utilitza els nostres llocs web?

Els canvis que estem introduint per a reduir la nostra petjada de carboni digital repercutiran positivament en el SEU, l'accessibilitat i la simplificació del recorregut de l'usuari. Per tot això, en general, millorarà l'experiència de l'usuari i el consum d'energia.