Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Principis Corporatius Empresarials

Mapa per il·lustrar els Principis Corporatius de Nestlé

Principis Corporatius de Nestlé

Els Principis Corporatius de Nestlé (pdf, 1 MB) formen la base de la cultura de la nostra empresa, que s'ha desenvolupat al llarg de 150 anys.

Els nostres Principis Corporatius evolucionen i s'adapten a un món en constant canvi, tot i què els nostres principis bàsics segueixen essent els mateixos des dels orígens de la Companyia, i reflecteixen els conceptes bàsics de justícia, honestedat i preocupació per les persones.

El compromís de Nestlé amb els següents Principis Corporatius s'estén a tots els països, respectant sempre les lleis i costums culturals i religioses de cada indret:

 • 1. Nutrició, salut i benestar

  El nostre objectiu principal és millorar cada dia i arreu la qualitat de vida dels consumidors, tot oferint-los opcions d’aliments i begudes més saboroses i sanes i promovent un estil de vida més saludable. Tot això ho expressem a través de la nostra proposta corporativa "A gust amb la vida".
  Visita la secció de la web Nutrició, salut i benestar

 • 2. Garantia de qualitat i seguretat del producte

  Arreu del món, la marca Nestlé representa una garantia per al consumidor que el producte que ha adquirit és segur i de màxima qualitat.
  Més informació referent a la qualitat i seguretat dels productes Nestlé

 • 3. Comunicació amb el consumidor

  Potenciem una comunicació responsable i de confiança amb els consumidors, tot animant-los a exercir el seu dret d’estar ben informats i promovent dietes més saludables. Respectem sempre la privacitat dels consumidors.
  Coneix més respecte el compromís de Nestlé amb la comunicació adreçada al consumidor

 • 4. Els drets humans en les nostres activitats comercials

  Recolzem plenament els principis fonamentals sobre drets humans i treball del Pacte Mundial de Nacions Unidesi volem ser un exemple de bones pràctiques en matèria de drets humans i treball en totes les nostres activitats comercials.
  Consulta la web de l’Organització Internacional del Treball

 • 5. Lideratge i responsabilitat personal

  El nostre èxit es basa en les persones. Ens tractem mútuament amb respecte i dignitat i esperem que cada treballador desenvolupi el seu sentit de la responsabilitat individual. Contractem persones competents i motivades que respectin els nostres valors, oferim igualtat d’oportunitats per al seu desenvolupament i promoció, protegim la seva privacitat i no tolerem cap mena d’assetjament o discriminació.
  Accedeix al document Principis de Direcció i Lideratge de Nestlé (pdf, 1.8 MB)
  Descarrega el document Codi de Conducta Empresarial de Nestlé (pdf, 0.1 MB)

 • 6. Seguretat i salut a la feina

  Mantenim el nostre compromís amb la prevenció d’accidents, ferides i malalties relacionades amb l’activitat laboral, amb la intenció de protegir els nostres treballadors, contractistes i tercers involucrats a la cadena de valors.
  Consulta el document Política Nestléde Salut i Seguretat Laboral (pdf, 0.2 MB)

 • 7. Relacions amb proveïdors i clients

  Exigim als nostres proveïdors, agents, subcontractistes i els seus treballadors que demostrin honestedat, integritat i justícia, a banda de l’obligació de respectar en tot moment els nostres valors innegociables. De la mateixa manera, estenem aquest compromís també amb els nostres propis clients. Codi de Proveïdors Nestlé.
  Accedeix al document Codi de proveïdors de Nestlé (pdf, 1.9 MB)

 • 8. Agricultura i desenvolupament rural

  Contribuïm a millorar la producció agrícola, així com la situació social i econòmica dels grangers, les comunitats rurals i els sistemes de producció pera fer-los més sostenibles econòmicament.
  Visita la secció de la web Desenvolupament rural

 • 9. Sostenibilitat mediambiental

  Instaurem pràctiques de negoci sostenibles a nivell mediambiental. En totes les fases del cicle de vida del producte, emprem els recursos naturals de manera eficient, promovem l’ús de recursos renovables gestionats de manera sostenible i intentem assolir el nivell zero de residus no reciclables. Política de Nestlé sobre Sostenibilitat Mediambiental.
  Descobreix més sobre la gestió mediambiental de Nestlé

 • 10. Aigua

  Estem compromesos amb l’ús sostenible de l’aigua i amb la millora constant de la gestió dels recursos hídrics. Entenem que el món ha de fer front a un repte cada cop més gran pel que fa a l’aigua, i que és absolutament necessària una gestió responsable dels recursos hídrics mundials per part de tots els usuaris. Compromís de Nestlé amb l’Aigua, Creació de Valor Compartit.
  Accedeix a la secció de la web Aigua

Nestlé segueix mantenint el seu compromís d’adherir-se i respectar totes les lleis i normatives locals vigents a cadascun dels seus mercats.
Descarrega el document complet Principis Corporatius Empresarials de Nestlé (pdf, 1 MB)