Sort by
Sort by

Pots denunciar incompliments en matèria de Compliance (com a suborns i corrupció, conflicte d'interessos, fraus…)

Els Principis Corporatius Empresarials de Nestlé (pdf 2,91 MB) són la base de la nostra cultura d'empresa, que hem anat desenvolupant al llarg de 150 anys. Reflecteixen les idees bàsiques de justícia, honestedat i preocupació per les persones i les famílies, les comunitats i el planeta.

En Nestlé tenim la convicció que, per a tenir èxit a llarg termini, no sols hem de complir amb tots els requisits legals aplicables i garantir que les nostres activitats siguin sostenibles, sinó també hem de crear valor per a la societat.

Speak up, el nostre canal de denúncies

Amb la finalitat de garantir que totes les activitats de Nestlé s'adeqüen als nostres Principis Corporatius Empresarials, al Codi de Conducta Empresarial i a la legalitat vigent, en Nestlé hem creat Speak up, un canal específic a la disposició de tots els Col·laboradors del Grup Nestlé, així com dels nostres clients, proveïdors i socis de negoci, a través del qual reportar indicis o sospites raonables d'incompliments de l'esmentada normativa.

IMPORTANT: si la teva queixa o comentari està relacionat amb productes o serveis de Nestlé, has de contactar amb el nostre Servei d'Atenció al Consumidor:

Com funciona Speak up?

El nostre canal de denúncies per a casos d'incompliment dels Principis Corporatius Empresarials de Nestlé, del Codi de Conducta i de la legalitat vigent està sempre actiu (24h/365 dies).

 1. Per a presentar una denúncia, pots optar per utilitzar un formulari que apareix en la web o cridar a un número de telèfon gratuït i deixar un missatge de veu. El procediment de tractament per a totes dues opcions és el mateix.

  • A través d'una pàgina web: Accés al formulari web

   A continuació, hauràs d'introduir aquest codi d'accés: 76260
   Per a garantir que puguem realitzar una recerca eficaç dels fets, recorda que és important incloure una descripció detallada de l'incident (qui, quin, quan, com) i evidències justificatives del mateix (per exemple, còpies de documents, captures de pantalla o noms de testimonis) que ens permetin corroborar i contrastar els fets denunciats.

   La denúncia presentada serà remesa a Nestlé.

  • A través d'una trucada telefònica:

   Telefonant al 900-973174 i introduint el codi d'accés 76260.
   La crida no serà atesa per un operador. Un sistema de correu de veu gravarà el missatge que serà remès a Nestlé.

   GARANTIES

   s gestionat per un proveïdor de serveis extern, la qual cosa proporciona una garantia addicional en cas que, com a denunciant vulguis conservar el teu anonimat.

   No obstant això, si reveles el teu nom, has de saber que Nestlé garanteix la màxima confidencialitat del denunicant de bona fe en totes les etapes de la recerca, de manera que la teva identitat no es divulgarà als subjectes denunciats ni als teus superiors jeràrquics (en cas de ser un Col·laborador), excepte imposició legal o comptar amb el teu consentiment exprés.

   Si no reveles el teu nom, totes les interaccions es duran a terme utilitzant el número d'identificació al qual es fa referència al punt 2 a continuació.

 2. En tots dos casos, rebràs un número d'identificació, la teva clau personal per al canal de denúncies. Si us plau, recorda anotar-ho i guardar-ho. Aquest número d'identificació et permetrà realitzar un seguiment sobre l'estat actual de la denúncia formulada i, si escau, proporcionar informació addicional. Pot ser que se't demani introduir aquest número cada vegada que accedeixis al sistema.
 3. Ens comprometem a tramitar totes les denúncies plantejades de bona fe al més aviat possible i et garantim que prendrem les mesures oportunes que es requereixin. Així mateix, et mantindrem informat/a en tot moment sobre l'evolució de la denúncia.
 4. Estem compromesos amb la millora del nostre canal de denúncies i ens reservem el dret de realitzar modificacions en el futur.

Què succeeix després de presentar la denúncia?

 

1. Confirmació de recepció

En el termini de cinc dies hàbils, des del Grup de Compliance, confirmarem recepció de la denúncia. Si ho estimem necessari, pot ser que et sol·licitem algun aclariment i/o informació addicional. Després de presentar la denúncia, rebràs un número d'identificació. Aquest número et permetrà fer un seguiment de l'estat de tramitació de la denúncia.

2.Classificació

Totes les denúncies que rebem són revisades i analitzades minuciosament. Si el teu informe és creïble i inclou suficients evidències, s'obrirà una recerca. Seguidament, en la majoria dels casos, el cas s'assignarà al *Compliance *Manager del mercat on hagi ocorregut l'incident, qui liderarà la recerca dels fets.

3. Recerca confidencial

La recerca tindrà per objecte determinar, en la mesura que sigui possible, la veracitat dels fets denunciats, si aquests fets constitueixen una infracció de les normes internes o de la llei i la identitat de la persona o persones responsables d'aquests.

Tota la recerca tindrà caràcter confidencial. No obstant això, en el cas que s'estimi necessari per a una correcta recerca dels fets denunciats, es compartirà la informació estrictament necessària, involucrant al menor nombre de persones possible.

4. Decisió i comunicació

Una vegada conclosa la recerca interna, resoldrem si s'ha produït una infracció i, en aquest cas, adoptarem les mesures pertinents. Finalment, se t'informarà oportunament del resultat de la recerca duta a terme, excepte que existeixin circumstàncies que aconsellin mantenir la confidencialitat de les conclusions aconseguides.