Sort by
Sort by

 

El nostre Canal de Consultes i Denúncies en matèria d'Ètica Empresarial i Compliance

Amb la finalitat de garantir que totes les activitats de Nestlé s'adeqüen als nostres Principis Corporatius Empresarials, al Codi de Conducta Empresarial, a la normativa interna i/o a la legalitat vigent, hem creat Speak up, un Canal de Consultes i Denúncies a la disposició de tot el personal del Grup Nestlé i d'uns altres tercers (com a clients, proveïdors i socis de negoci), a través del qual pots plantejar dubtes o consultes en matèria d'Ètica  Empresarial i Compliance i denunciar indicis o sospites raonables d'incompliments en aquest àmbit.

No obstant l'anterior, Nestlé informa de l'existència de canals de comunicació externs davant les autoritats competents, segons el tipus d'infracció que es vulgui denunciar, si bé reitera que Speak Up establert a aquest efecte, és la via preferent per a la comunicació d'aquestes sospites.

ATENCIÓ - AVÍS IMPORTANT
 • Si la teva consulta o denúncia està relacionada amb comentaris o reclamacions de productes, serveis o promocions de Nestlé, has de contactar amb el nostre Servei d'Atenció al Consumidor
 • Si la teva petició està relacionada amb l'exercici dels teus drets de protecció de dades, has de contactar amb nosaltres a través del següent correu: [email protected]

Com funciona Speak up?

El nostre Canal de Consultes i Denúncies està sempre actiu 24h/365dies. Per a plantejar una consulta o presentar una denúncia, pots optar per:

Utilitzar el formulari a través de la web (*). Hauràs d'introduir el codi d'accés: 76260
En el cas de les denúncies, per a garantir que puguem realitzar una recerca eficaç dels fets, recorda que és important incloure una descripció detallada de l'incident (qui, quin, quan, com) i, en la mesura que sigui possible, facilitar evidències justificatives del mateix (per exemple, còpies de documents, captures de pantalla o noms de testimonis) que ens permetin corroborar i contrastar els fets denunciats.
La consulta o denúncia presentada serà enviada a Nestlé.

A través de una llamada telefónica gratuita (*). Tendrás que facilitar el código de acceso: 76260
La llamada no será atendida por un operador. Un sistema de correo de voz grabará el mensaje y la transcripción del mismo (no la voz) será remitida a Nestlé.

 

Información básica sobre protección de datos
Responsable

Nestlé España S.A.

Finalidades

Gestionar y/o tramitar la denuncia presentada y llevar a cabo todas las actuaciones necesarias para la debida investigación de los hechos denunciados (lo que incluye dar trámite a cualquier procedimiento vinculado a los hechos como procedimientos disciplinarios, judiciales u otros).

Base legal

Obligación legal.

Destinatarios

Empresas y entidades del grupo Nestlé. Proveedores de servicios encargados de tratamiento. Administraciones Públicas y organismos competentes.

Derechos

Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, en los términos previstos en la información adicional.

Información adicional

Consulta la información adicional y detallada sobre protección de datos en: + info

En tots dos casos, rebràs un número d'identificació, la teva clau personal per a accedir al sistema. Si us plau, recorda anotar-lo i guardar-lo. Aquest número d'identificació se't demanarà per a poder realitzar un seguiment sobre l'estat de la denúncia formulada a través del sistema i, en el seu cas, proporcionar informació addicional.

(*) La recepció de les denúncies formulades mitjançant formulari web o trucada telefònica es realitza a través d'un proveïdor de serveis externs, People Intouch B.V. Aquest proveïdor ofereix les màximes garanties de confidencialitat, protecció de dades i secret de les comunicacions, així com una garantia addicional, en el cas que el denunciant desitgi conservar el seu anonimat.

Mitjançant una reunió presencial
Pots sol·licitar una reunió presencial amb el Compliance Manager del Grup Nestlé a Espanya i t'atendrà personalment en el termini màxim de set dies des de la teva sol·licitud.
Trobaràs les seves dades de contacte a través de Our Nest si ets empleat/da del Grup Nestlé, o bé, pots sol·licitar-los a través dels canals indicats a dalt (formulari web o trucada telefònica).

Ens comprometem a tramitar totes les denúncies plantejades de
bona fe
el més aviat possible i amb totes les garanties.

Què succeeix després de presentar una denúncia?

El Compliance Manager del Grup Nestlé a Espanya ha estat designat expressament com a Responsable del Canal - Speak Up i, per tant, s'ocuparà de la tramitació dels expedients de recerca i de resolució de les denúncies presentades.

1. Confirmació de recepció

En el termini de 7 dies naturals, el Compliance Manager justificarà recepció de la recepció de la denúncia al denunciant.
Si ho estima necessari, podria sol·licitar-te algun aclariment i/o informació addicional.
Després de presentar la denúncia, rebràs el número d'identificació que et permetrà fer un seguiment de l'estat de tramitació de la teva denúncia.

2. Classificació

Totes les denúncies que rebem són revisades i analitzades minuciosament. Si la informació reportada és creïble i inclou suficients evidències, s'obrirà una recerca.
Seguidament, el Compliance Manager liderarà la recerca dels fets.

3. Investigació confidencial i sense dilacions indegudes

La recerca tindrà per objecte determinar, la veracitat dels fets denunciats, si aquests constitueixen una infracció de les normes internes o de la llei i la identitat de la/s persona/s responsable/s.
Tota la recerca tindrà caràcter confidencial.
La recerca no tindrà una durada superior a 3 mesos a comptar des de la data de recepció de la denúncia, excepte casos d'especial complexitat, i en aquest cas, podria estendre's fins a un termini màxim d'altres 3 mesos addicionals.

4. Decisió i comunicació

Una vegada conclosa la recerca interna, resoldrem si s'ha produït una infracció i, en aquest cas, adoptarem les mesures pertinents.
Finalment, se t'informarà oportunament del resultat de la recerca duta a terme, excepte que existeixin circumstàncies que aconsellin mantenir la confidencialitat de les conclusions aconseguides.

PRINCIPIS i GARANTIES en la tramitació de les denúncies

 
 • Bona fe: Totes les denúncies han de formular-se de bona fe i sobre la base d'indicis raonables.
 • Confidencialitat i seguretat de la informació: Garantim la màxima confidencialitat del contingut de les denúncies rebudes, la identitat de les persones denunciants i denunciades i altres persones afectades. No obstant això, en el cas que el Compliance Manager ho estimés necessari per a una correcta recerca, podrà compartir la informació estrictament necessària amb el menor nombre de persones possible. En tot cas, tota la informació serà tractada amb la màxima seguretat.
 • Protecció de dades: Ens comprometem a tractar totes les dades personals durant totes les fases del procés de gestió i recerca d'acord amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals.
 • Anonimat: admetem les denúncies anònimes, que rebran el mateix tractament i les mateixes garanties.
 • No represàlies: Garantim l'absència de represàlies als denunciants de bona fe.
 • Dret de ser informat: Les persones denunciants i les persones denunciades tenen dret a ser informades de l'evolució del procés, sempre que no es comprometi la recerca, i amb les limitacions aplicables de confidencialitat i protecció de dades. En el cas de les persones denunciades, això inclou el dret al fet que se'ls informi de les accions o omissions que se'ls atribueixen.
 • Presumpció d'innocència i honor: Respectem la presumpció d'innocència i l'honor de les persones denunciades respecte dels fets denunciats.
 • Dret a declarar: La persona denunciada té dret a ser sentida durant el procediment de recerca i a acollir-se al seu dret de no declarar contra si mateixa.
 • Dret a una resposta diligent i motivada: Una vegada conclosa la recerca, les persones denunciants i denunciades tenen dret a conèixer el resultat de la recerca duta a terme, excepte que existeixin circumstàncies que aconsellin mantenir la confidencialitat de les conclusions aconseguides.
 • Absència de conflictes d'interès: Garantim l'absència de conflictes d'interès entre els fets denunciats i la persona responsable de gestionar i tramitar la recerca d'aquests.