Sort by
Sort by

Nestlé en xifres

El 2021, les vendes totals de Nestlé a Espanya van ascendir a 2.145 milions d'euros en termes comparables, un 4,5% més que l'any anterior.

  2020 2021
Vendes totals 2.050 2.145
Exportacions 707 748
Inversions totals 52 45
Inversions industrials 45 39
Inversions no industrials 7 6
 

La xifra de negoci de les exportacions de Nestlé España el 2021 va ser de 748 milions d'euros.

A Espanya, Nestlé té una plantilla mitjana de 4.090 persones. La companyia sempre ha considerat el seu equip humà com un factor clau d'èxit i dedica importants recursos a proporcionar eines de desenvolupament personal i professional als seus empleats.

 

(1) Aquestes dades reflecteixen l'activitat comercial conjunta de Nestlé España SA, Nestlé Purina PetCare España SA i Cereal Partners Espanya AEIE (50%).

(2) En els resultats de 2021 s'han incorporat les vendes de la societat Atrium Innovations España SL, la compra de la qual del 100% de les seves participacions socials per part de Nestlé España SA ha tingut lloc el mes de gener, per la qual cosa les xifres de 2020 s'han recalculat a efectes comparatius.

(3) Nestlé a Espanya compta amb 10 centres de producció situats en: Pontecesures (Pontevedra), Sebares i Gijón (Astúries), La Penilla (Cantàbria),Miajadas (Càceres) i Herrera del Duc (Badajoz), Girona i Viladrau (Girona), Reus (Tarragona) i Castellbisbal (Barcelona)

(4) No inclou la varietat sense gluten.