Sort by
Sort by

Nestlé en xifres

El 2022, les vendes totals de Nestlé a Espanya van ascendir a 2.364 milions d'euros en termes comparables, un 9,4% més que l'any anterior.

  2021 2022
Vendes totals 2.145 2.364
Exportacions 748 896
Inversions totals 45 76
Inversions industrials 39 65
Inversions no industrials 6 11
 

La xifra de negoci de les exportacions de Nestlé España el 2022 va ser de 896 milions d'euros.

A Espanya, Nestlé té una plantilla mitjana de 4.175 persones. La companyia sempre ha considerat el seu equip humà com un factor clau d'èxit i dedica importants recursos a proporcionar eines de desenvolupament personal i professional als seus empleats.

 

(1) Aquestes dades reflecteixen l'activitat comercial conjunta de Nestlé España SA, Nestlé Purina PetCare España SA i Cereal Partners Espanya AEIE (50%).

(2) Les xifres de 2022 inclouen les vendes de la societat Atrium Innovations España SL i Suplements Solgar SL, incorporades a Nestlé España SA a tancament de l'exercici 2022; i exclouen les vendes de puré de patata Maggi des de l'1 d'octubre degut a la seva desinversió, per la qual cosa les xifres de 2021 s'han recalculat a efectes comparatius

(3) Nestlé a Espanya compta amb 10 centres de producció situats en: Pontecesures (Pontevedra), Sebares i Gijón (Astúries), La Penilla (Cantàbria),Miajadas (Càceres) i Herrera del Duc (Badajoz), Girona i Viladrau (Girona), Reus (Tarragona) i Castellbisbal (Barcelona)

(4) No inclou la varietat sense gluten.