Sort results by
Sort results by

Nestlé en xifres

El 2019, les vendes totals de Nestlé a Espanya van ascendir a 2.050 milions d'euros en termes comparables, un 2,7% més que l'any anterior.

  2019 2020
Vendes totals 1.995 2.050
Exportacions 614 707
Inversions totals 52 52
Inversions industrials 46 45
Inversions no industrials 7.6 7
 

La xifra de negoci de les exportacions de Nestlé España el 2020 va ser de 707 milions d'euros.

A Espanya, Nestlé té una plantilla mitjana de 3.940 persones. La companyia sempre ha considerat el seu equip humà com un factor clau d'èxit i dedica importants recursos a proporcionar eines de desenvolupament personal i professional als seus empleats.

 

*Aquestes dades reflecteixen l'activitat comercial conjunta de Nestlé España SA, Nestlé Purina PetCare España SA i Cereal Partners Espanya AEIE (50%).

**Nestlé a Espanya compta amb 10 centres de producció situats en: Pontecesures (Pontevedra), Sebares i Gijón (Astúries), La Penilla (Cantàbria),Miajadas (Càceres) i Herrera del Duc (Badajoz), Girona i Viladrau (Girona), Reus (Tarragona) i Castellbisbal (Barcelona)