Memòria Anual

 

Una visió transparent de l'acompliment de Nestlé, tant a nivell internacional com nacional, respecte als impactes significatius de l'organització en material social, ambiental, econòmica i iniciatives que puguin ser considerades com a rellevants.

 

Empreses transparents: Informes anuals del grup Nestlé