Sort by
Sort by

Nestlé Aquarel neix en Reserves de la Biosfera de la Unesco

Nestlé Aquarel col·labora amb el Patrimoni Natural de la Reserva de la Biosfera de la Sibèria extremenya
Chica bebiendo agua Nestlé Aquarel

Pla d'acció de la Reserva de la Biosfera de la Sibèria

La nostra aigua mineral natural Nestlé Aquarel neix en dues Reserves de la Biosfera de la Unesco:

 • El Manantial Las Jaras, a la Reserva Natural de la Sibèria Extremenya (província de Badajoz)
 • La font d'Aquarel Avets, al Parc Natural del Montseny (també Reserva de la Biosfera declarada per la Unesco), a la província de Girona.
 

L'aigua és la nostra raó de ser, i per això, és al nostre ADN protegir-la i preservar-la.

La comarca de La Sibèria Extremenya va ser declarada Reserva de la Biosfera per la UNESCO el 2019. Des d'aleshores, les diferents entitats locals involucrades treballen conjuntament en una sèrie d'accions a desenvolupar fins al 2029 que promouran la protecció i el desenvolupament de l'espai natural.

Reservas de la Biosfera de la Unesco

A Nestlé donem suport a aquest Pla, especialment en aquests àmbits:

Conservació d'ecosistemes i biodiversitat

 • Recuperació d'espècies de flora i fauna
 • Prevenció, control i erradicació d'espècies invasores
 • Conservació dels recursos naturals

L'objectiu és millorar la qualitat dels recursos ambientals del territori i garantir la diversitat d'espècies.

Lluita contra el canvi climàtic

El canvi climàtic és una realitat per a la qual Extremadura, per la seva ubicació geogràfica, presenta un alt nivell d'exposició a efectes que es poden traduir en un augment de les temperatures màximes, la disminució de les precipitacions i l'aparició de fenòmens meteorològics poc habituals . Per tant, les mesures a desenvolupar tenen com a objectius:

 • Fomentar l´ús d´energies renovables
 • Potenciar l’ús d’envasos amb el menor impacte mediambiental possible. En el nostre cas, totes les nostres ampolles són 100% reciclables i tenim el compromís d'incloure-hi, com a mínim, un 50% de plàstic reciclat el 2025.
 • Afavorir el transport més sostenible
 • Promoure mesures d'eficiència energètica al sector industrial
 

Educació i sensibilització mediambiental

 • Organització d'activitats educatives enfocades al valor mediambiental de la zona
 • Implicar la població local en la conservació, gestió i valoració del patrimoni natural
 

Gestió eficient dels recursos hídrics

La riquesa hidrològica del territori, els grans embassaments que inclou i la diversitat de cursos d'aigua fan dels recursos hídrics un element clau per a la zona, el paisatge, la biodiversitat i el desenvolupament econòmic. Entre altres mesures, destaquen:

 • Anàlisi de la disponibilitat dels recursos hídrics (quantitat, qualitat, etc.)
 • Millora de la gestió dels cabals ecològics dels embassaments, rius i aqüífers
 • Optimització de l'ús de l'aigua a la indústria
 • Impuls de projectes d’educació/sensibilització relacionats amb l’ús eficient dels recursos hídrics
 

Campo y un árbol

Ciervos corriendo en el campo

Conveni per a la Conservació, Investigació i Promoció de la Reserva de la Biosfera "La Sibèria"

Per ajudar a assolir tots aquests objectius, Nestlé ha signat un Conveni de Col·laboració juntament amb la Diputació Provincial de Badajoz i el Centre de Desenvolupament Rural "La Sibèria" per a la Conservació, Investigació i Promoció de la Reserva de la Biosfera "La Sibèria".

Entre altres coses, ens comprometem a:

Afavorir la conservació i la gestió eficients del Patrimoni Natural i el medi ambient.

 • Investigació:
  • Col·laborar en la investigació de recursos hídrics a la Reserva de la Biosfera de La Sibèria
  • Participar en la investigació de projectes per a l'estalvi, ús i gestió eficient de l'aigua que garanteixin la diversitat biològica de la zona
 • Implicació social amb el territori:
  • Participació a la Xarxa de Voluntariat Mediambiental de la Reserva de la Biosfera de La Sibèria, per implicar la població local en la conservació, gestió i valorització del patrimoni natural
  • Col·laboració en projectes relacionats amb el medi aquàtic (aiguamolls, peixos autòctons, etc.) i/o de biodiversitat
  • Fomentar bones pràctiques ambientals a la nostra planta embotelladora d'aigua d'Herrera del Duque, incloent-hi el procés de producció i el producte final. Per exemple, reducció de plàstics, ús de plàstics reciclats, aplicació de sistemes de reciclatge a tot el procés, etc.
 • Educació:
  • Suport i participació en campanyes educatives de sensibilització ambiental.
 

Promocionar la Reserva de la Biosfera de la Sibèria

Promourem el projecte de la Reserva de la Biosfera de La Sibèria atorgat per la UNESCO, amb l'objectiu de donar a conèixer el territori.

Niña en un entorno natural

La nostra planta d'Herrera del Duque, compromesa amb la sostenibilitat des de l'origen

Fa més de 15 anys que Nestlé es va instal·lar a la planta d'Herrera del Duque. El respecte per l'entorn natural que envolta la fàbrica i el medi ambient en general ha estat molt present des de llavors.

En aquest sentit, la reducció de l’ús d’aigua per tona produïda ha estat del 32% en l’última dècada, del 19% en el cas del consum energètic i del 94% per a les emissions de gasos d’efecte hivernacle; i el 2025 la planta serà neutra en carboni.

Addicionalment, tota l'energia elèctrica que es compra a la fàbrica prové de fonts renovables i no es generen residus a abocador, ja que tots es reutilitzen, reciclen o valoritzen.

Visita a la planta Herrera del Duque

Pel que fa al transport de les nostres ampolles, hem començat a utilitzar camions de baixes emissions. Concretament camions amb gas natural liquat i s'està estudiant la inclusió de vehicles elèctrics per al trajecte entre la nostra fàbrica i el magatzem de distribució.

A més, protegim les nostres fonts davant de qualsevol tipus d'activitat potencialment contaminant. Sent l'aigua el nostre recurs més preat, és bàsic fer-ne un ús responsable i sostenible. Per això tenim el compromís d'obtenir l'estàndard de gestió responsable de l'aigua de la certificadora independent AWS a aquesta planta a finals d'aquest any. En aquest sentit, tenim l’objectiu de generar un impacte positiu sobre l’aigua regenerant els cicles locals. Per això ens hem compromès que, el 2025, la natura retingui més aigua de la que utilitzem per a la nostra activitat, liderant projectes per protegir les conques hidrogràfiques i regenerar el cicle de l'aigua als llocs on operem.

També estem treballant perquè totes les nostres ampolles, que ja són 100% reciclables, continguin com a mínim un 50% de plàstic ja reciclat (rPET) el 2025. Des que hem introduït rPET a les ampolles de petit format, més del 85% de les nostres ampolles conté entre un 25% i un 100% de rPET.

Planta Herrera del Duque