Sort by
Sort by

Minimitzar l'ús de pesticides

Pomes, tractament de matèries primeres

Nestlé acostuma a adquirir gran part de les seves matèries primeres agrícoles a través del comerç de productes bàsics al mercat lliure. Tanmateix, hi ha algunes matèries primeres amb les quals això no és possible, degut als estrictes límits de qualitat imposats per Nestlé o per la legislació alimentària vigent.

Els purés de verdures i fruites, així com els cereals utilitzats als aliments per a lactants i nens petits, són un d'aquests casos. A Espanya, la legislació comunitària estableix límits molt estrictes pel que fa a residus de pesticides al producte acabat (10 parts per bilió), igual que quant als metalls pesants i als nitrats.

Per satisfer aquests límits, Nestlé ha establert una estratègia molt estricta quant a la contractació d'agricultors i proveïdors, i advoca per la utilització de pràctiques agrícoles òptimes i sostenibles. Els especialistes de Nestlé seleccionen les regions idònies per als cultius i identifiquen els agricultors disposats i capaços de complir els seus requisits tècnics.

Assessorament a agricultors per a l'ús de pesticides

Nestlé assessora els agricultors sobre com minimitzar al màxim l'ús de pesticides i fertilitzants sense que la qualitat del producte disminueixi. També ofereix assessorament quant a la producció de cultius sans i sobre com evitar la contaminació ambiental.

Per garantir el compliment de l'ús de fertilitzants i pesticides per part dels agricultors, Nestlé controla rigorosament el processament de les matèries primeres.

A través d'un full de ruta, Nestlé especifica les dosis màximes autoritzades de cada pesticida i les dates en què s'han d'aplicar. Així mateix, els tècnics de Nestlé realitzen visites al camp, recullen mostres de verdures, fruites i hortalisses i posteriorment les analitzen als laboratoris de Nestlé i a d'altres externs homologats.