Sort by
Sort by

Desenvolupament rural, biodiversitat i matèries primeres

Representació gràfica de desenvolupament rural

L'agricultura ocupa a més d'un terç de la població mundial, i tres quartes parts de la població amb menys recursos viuen a zones rurals. Nestlé gasta aproximadament 20,4 milions de francs suïssos anualment (uns 15,40 milions d'euros) en matèries primeres i ajuda directament uns 680.000 agricultors a augmentar la seva productivitat, a protegir el medi ambient i a millorar la seva situació econòmica. A més, Nestlé realitza contractacions que minimitzen el canvi climàtic o problemes socials com l'ús de mà d'obra infantil.

Prop de 3,4 milions de persones de països en vies de desenvolupament obtenen aliments gràcies a la cadena d'abastiment de Nestlé. Això pot tenir un impacte positiu a llarg plaç en el desenvolupament econòmic, mediambiental i en la qualitat de vida d'aquestes persones, tal i com pots llegir en aquest web.

Objectius del desenvolupament rural Nestlé

El benestar de les comunitats que abasteixen Nestlé amb matèries primeres i mà d'obra local resulta vital per obtenir èxit al negoci i aportar valor afegit als accionistes de Nestlé. Mitjançant el desenvolupament rural, la companyia facilita l'ocupació local, anima els agricultors quant a les pràctiques sostenibles en la producció i adquireix matèries primeres a petita escala directament de proveïdors i intermediaris. Així, Nestlé no només busca protegir el subministrament i la qualitat de les seves matèries primeres, sinó que també vol provocar un impacte positiu a llarg plaç a l'economia local i al nivell de vida de la població rural.

Accions del desenvolupament rural Nestlé

El 2012, Nestlé va oferir assistència tècnica i transmissió de coneixements als seus proveïdors i va facilitar ajuda financera per un valor de 37,8 milions de dólars. Així, es va assegurar que aquests proveïdors treballessin de forma responsable i sostenible mitjançant el Codi de Proveïdors de Nestlé (pdf, 1,9MB).

El principi de Nestlé en quant a desenvolupament rural és, sempre que sigui possible, produir matèries primeres als països d'origen. Avui en dia, aproximadament la meitat dels 456 centres de producció estan ubicats a països en vies de desenvolupament, principalment a zones rurals que proporcionen treball directe a més de 200.000 persones. Així mateix, la companyia participa en iniciatives per promoure les bones pràctiques entre els nostres socis i proveïdors.

Rendiment del desenvolupament rural Nestlé

Al llarg d'aquest any, Nestlé ha realitzat millores en el desenvolupament de proveïdors i la formació d'agricultors. S'han incrementat les mesures al marc de la Iniciativa Nestlé per a l'Agricultura Sostenible (Sustainable Agriculture Initiative Nestlé), així com la comunicació permanent i l'avaluació respecte el Codi de Proveïdors de Nestlé (pdf, 1,9MB).

Nestlé ha consolidat el seu suport a la indústria del cacau mitjançant el The Cocoa Plan, que consisteix en dedicar 460 milions de francs suïssos (uns 350 milions d'euros) a la investigació científica de les plàntules del cafè i del cacau, i a iniciatives sostenibles per a la propera dècada. També ha desenvolupat la política respecte a l'oli de palma.

Zona rural

En resum:

La Creació de Valor Compartit en quant a desenvolupament rural proporciona:

Valor per a Nestlé:

 1. Subministrament de matèries primeres més segur i de qualitat
 2. Reducció dels costs d'adquisició
 3. Preferència dels consumidors pels nostres productes
 4. Creixement rendible de la companyia

Valor per a la societat:

 1. Assessorament i assistència tècnica
 2. Rendiment més alt de les collites
 3. Cultius de millor qualitat
 4. Disminució de l'ús de recursos naturals
 5. Augment dels ingressos
 6. Més oportunitats de treball i de desenvolupament econòmic
 7. Més confiança per part dels consumidors, donat que coneixen l'alta qualitat dels productes Nestlé i que la seva producció està basada en pràctiques sostenibles

Enlaces relacionats

Articles relacionats

Imagen artículo relacionado

Leer más...

Imagen artículo relacionado

Leer más...