Sort by
Sort by

La creació de valor compartit al detall

Creiem que és possible fer negocis proporcionant valor a llarg termini als nostres accionistes i al mateix temps aportant beneficis per a la societat en general. És el que anomenem Creació de Valor Compartit (CVC).

La creació de valor compartit en detall
  

Creació de valor compartit
Perquè una empresa tingui èxit a llarg termini ha de crear valor tant per als seus accionistes com per a la societat.
Llegir més Nutrició, Aigua, Subministrament responsable

Sostenibilitat
Nestlé utilitza recursos naturals en els seus processos de producció, com aigua o energia, però és conscient que no són inesgotables. Per això, duu a terme accions encaminades a reduir el seu consum i a preservar aquests recursos per a les futures generacions.

Compliance
El nostre compromís d'actuar amb honestedat, integritat i respecte per les lleis i reglaments, així com per les normes internes de la companyia, que es basen en els Principis Corporatius Empresarials de Nestlé i en altres documents corporatius, com el Codi de Conducta Empresarial de Nestlé.

La Creació de Valor Compartit comença per entendre que perquè el nostre negoci prosperi a llarg termini, les comunitats a les quals servim també han de prosperar. Explica com les empreses poden crear avantatges competitius, que alhora es traduiran en millors resultats per als accionistes, a través d'accions que aborden els principals desafiaments en l'àmbit social i mediambiental. Concretament, el negoci creixerà i la societat es beneficiarà si la companyia pot:

  • Desenvolupar productes i serveis que satisfacin les necessitats de la societat en els països desenvolupats o en vies de desenvolupament
  • Emprar els recursos d'una manera més eficient al llarg de tota la cadena de valors, i
  • Millorar les condicions per al desenvolupament local en l'àmbit econòmic i social.

Com a companyia, estem millor posicionats per a crear valor compartit en tres àrees:

  • Nutrició: subministrant productes nutritius que aportin beneficis reals per a la salut als nostres consumidors, i fent més assequibles i accessibles els nostres productes gràcies a la innovació i el treball en associació
  • Aigua: advocant per la protecció dels recursos hídrics i emprant l'aigua amb major eficiència en els nostres processos de fabricació i distribució, de manera que també beneficiem a tercers en la nostra cadena de subministrament
  • Desenvolupament rural: recolzant el desenvolupament agrícola en zones rurals on creixen les matèries primes que necessitem, garantint el nostre accés continu a contribucions de qualitat i reforçant la nostra base de clients

Temps enrere, la inversió corporativa en la comunitat i les iniciatives mediambientals solien veure's com a "obligacions" o simple filantropia: despeses afegides que calia assumir per tal de minimitzar els riscos operacionals i protegir la reputació. La Creació de Valor Compartit redefineix moltes d'aquestes obligacions com a oportunitats per a enfortir el negoci a llarg termini, aportant valor per als accionistes i els diversos grups d'interès.

La Creació de Valor Compartit amplia el nostre compromís amb les bones pràctiques i la sostenibilitat, dos factors molt importants a l'hora de mitigar els riscos del nostre negoci, protegir la nostra reputació i, en el cas de la sostenibilitat, reduir despeses. En definitiva, la Creació de Valor Compartit consisteix a garantir la nostra competitivitat i el nostre èxit comercial a llarg termini.

El nostre compromís amb la creació de valor compartit ens identifica com una companyia que emprèn accions de manera sistemàtica per a generar valor per a les empreses, els consumidors, els treballadors i els proveïdors, així com les seves famílies i les comunitats on viuen.

Articles relacionats