Sort by
Sort by

El Tractament de residus en Nestlé

Gestió de residus en el centre de producció

L'activitat industrial de Nestlé genera, inevitablement, diferents tipus de residus. En aquest aspecte, també ha realitzat un avanç significatiu gràcies a mesures com la separació en origen, la implementació de les condicions d'emmagatzematge i l'aposta pel seu reciclatge. Aquesta valoració permet que els residus s'aprofitin i es converteixin així en subproductes. Si es fa una anàlisi dels últims anys es verifica una evolució molt favorable en l'esforç de les fàbriques per fomentar la recuperació, reutilització i reciclatge dels subproductes. Aquest resultat fa augurar l'èxit de les polítiques de sostenibilitat de Nestlé.

Zero residus a l'abocador

Descarrega el document en PDF ( 571 KB )

En les seves operacions, Nestlé utilitza l'aigua de manera molt semblant a com ho fan el consumidors a la cuina: renten matèries primeres, refreden, cuinen i renten els equips. Per aquest motiu, l'altre front que Nestlé aborda respecte a l'aigua és el de tornar-la a la natura, després del seu ús en els processos de producció, en les mateixes condicions en les que va entrar.

Contenidors de residus

D'aquest repte Nestlé ha estat conscient des dels seus inicis. A l'any 1929 la companyia va començar a invertir a les seves pròpies plantes de tractaments residuals. Es tracta, en primer lloc, de reduir l'aigua residual que genera la fabricació d'una tona de producte, i en segon lloc de depurar l'aigua perquè torni a l'entorn de manera adequada de d'un punt de vista mediambiental. Per a aconseguir aquest objectiu, el primer que fa Nestlé és minimitzar el risc de que l'aigua es contamini durant el procés de producció, pel que compta amb plantes de tractament repartides per tot el món.

Articles relacionats

Imagen artículo relacionado Llegir més...