Sort by
Sort by

El model Nestlé de Gestió Sostenible de la Llet

Radio lechero

El model Nestlé de Gestió Sostenible de la Llet garanteix la seva qualitat en un marc de col·laboració amb els ramaders de la Cornisa Cantàbrica.

Vaques lleteres

Basem el nostre model de gestió en tres pilars:

1. Màxima qualitat de la matèria primera

Control integral del procés

La matèria primera és un factor fonamental en la qualitat en els productes. En Nestlé recollim diàriament la llet fresca per a sotmetre-la en fàbrica al seu procés exclusiu de condensació, i així, incorporar-la als nostres productes. No és casualitat que les granges que nodreixen de llet estiguin a curta distància dels centres de producció. Així, duem a terme el control directe de les explotacions lleteres a cada moment del procés de producció de la llet. Des de l'estable i el munyiment, fins a la recepció en fàbrica i la condensació de la llet, tot està baix control.

Condicions higienicosanitàries

En unes sales de munyiment netes i ordenades, la llet passa automàticament sense cap manipulació als tancs, on es conserva freda a quatre graus centígrads. Els transportistes recullen diàriament aquesta llet recentment munyida, aspirant-la en circuit tancat refrigerat, prenent mostres de cada tanc i portant-la ràpidament a fàbrica, on es tornen a realitzar anàlisis prèvies a la seva incorporació al procés de condensació, que garanteix la perfecta conservació de la llet.

Traçabilitat

Així podem conèixer l'històric, la ubicació i la trajectòria d'un producte o lot de productes al llarg de la cadena de subministrament.

Podem localitzar, en qualsevol moment, una partida de llet que no compleixi els més alts estàndards de qualitat exigits, identificant la granja de la qual procedeix sense cap marge d'error i en un màxim de tres hores des de la recollida. La traçabilitat és una altra de les garanties de qualitat que oferim, ja que coneixem a tots els nostres grangers, les seves explotacions i les seves vaques. Els assessors agropecuaris de Nestlé recorren el territori per a visitar tots i cadascun dels centres productors de llet.

Degustació del producte final

Diàriament, un equip de degustadors realitza tastos de tot el fabricat, avaluant les seves qualitats d'acord amb els paràmetres exigibles d'aspecte, sabor i textura. Es tracta d'assegurar-nos que el consumidor gaudirà dels millors productes.

 

2. Marc d'actuació propi amb la comunitat lletera de la Cornisa Cantàbrica

L'elecció d'establir la nostra fàbrica en una regió com Cantàbria i en una vall com el de Cayón, fa més de cent anys, no és casualitat. La gran tradició lletera de la zona, la solera de l'economia agrària establerta allí i la gran qualitat humana de les seves gents van fer de La Penilla un centre modèlic que, encara avui, continua marcant les pautes de bon fer en explotació racional i sostenible de recursos lleters. Com aquest, ho fan tots els centres Nestlé de la Cornisa Cantàbrica, des de Galícia a Astúries i Cantàbria.

Generacions de famílies senceres han treballat per a Nestlé, percebent-se un fort vincle emocional entre l'empleat i el centre de producció. Aquest mateix llaç està latent en els ramaders o els transportistes.

Assessorament a ramaders

A través dels nostres assessors agropecuaris, aconsellem sobre aspectes tècnics de l'explotació ramadera. Els assessors coneixen i entenen l'explotació amb un grau d'implicació més enllà de la mera tècnica agropecuària.

 

3. Sostenibilitat i cura del Medi Ambient

Portem molts anys apostant per un model propi de gestió que, alhora que garanteix una excepcional qualitat dels nostres productes, suposa un pas endavant en la sostenibilitat i el respecte al medi ambient.

La cura del medi ambient és una de les nostres màximes exigències, tant en fàbrica com en les explotacions ramaderes que ens subministren la llet.

Benestar animal

Estables airejats i nets, atenció veterinària, llits de sorra, neteja automàtica són alguns dels elements que garanteixen un comportament ètic amb l'animal que assegura el benestar del bestiar lleter.

Assoliments del model de gestió de Nestlé

  • Empresa fabricadora de xocolata amb districte lleter propi.
  • 100% de la recollida de la llet a les Valls del Nord d'Espanya, des de Galícia i Astúries a Cantàbria.
  • El districte lleter proveeix a tres fàbriques de Nestlé: Pontecesures (per a la llet condensada); Sebares (per a productes infantils) i La Penilla (per a xocolates i cacau soluble Nesquik)
  • Equip propi d'assessors de camp que facilita un tracte personalitzat amb el ramader
  • Col·laborem en els plans de millora de qualitat juntament amb les administracions de les comunitats autònomes
  • Assessorem la certificació de les granges en funció de paràmetres mediambientals i de benestar animal