Sort by
Sort by

El canvi climàtic i les amenaces ambientals com la degradació dels boscos, la terra, el sòl i les vies fluvials, estan afectant als agricultors i ramaders i a les comunitats. Aquestes amenaces posen en risc els mitjans de vida dels treballadors agrícoles i fan perillar l'accessibilitat i disponibilitat d'aliments de qualitat.

Hem d'ajudar a protegir i restaurar els recursos del nostre planeta. Això requereix un canvi transformador.

Per això Nestlé s'està embarcant en un viatge cap a la regeneració; per ajudar a protegir, renovar i restaurar el medi ambient, millorar els mitjans de vida dels agricultors i ramaders i millorar la resiliència i el benestar de les comunitats i dels nostres consumidors.

Creiem que tots i cada un de nosaltres tenim un paper que exercir per ajudar a protegir el nostre futur. Independentment de la nostra edat, gènere, nacionalitat o origen, junts, tots podem marcar la diferència. Des d'ara i per a les futures generacions.

L'agricultura regenerativa és el nostre primer pas, però no ens aturarem aquí.

Estem en un viatge cap a la regeneració. Part d'aquest treball tan important ja està en marxa.

Medi ambient

Com ajudem a protegir, renovar i restaurar el medi ambient a través de pràctiques regeneratives.

Comunitats

Com ajudem a millorar els mitjans de vida, la resiliència i el benestar de les comunitats de tot el món