Sort by
Sort by

Sostenibilitat mediambiental

Conscient de la importància del respecte i la cura del medi ambient, Nestlé realitza la seva activitat empresarial optimitzant els recursos naturals i minimitzant el seu impacte. Per fer-ho disposa d'un sistema propi i eficaç de gestió: el Nestlé Environmental Management System (NEMS).

La sensibilitat de Nestlé envers el medi ambient i la sostenibilitat és fruit de diversos factors:

  • El mateix origen de la companyia
  • L'establiment de polítiques rigoroses en aquest àmbit
  • La posada en pràctica de sistemes de gestió efectius
  • La inversió continuada en tecnologies més netes
  • L'esforç per involucrar a cadascun dels col·laboradors de Nestlé en aquesta tasca
  • El convicció de que el futur de l'empresa depèn de l'ús responsable dels recursos naturals
Riu amb cascada d'aigua

La principal via de Nestlé per crear valor compartit és oferir productes gustosos i nutricionalment equilibrats que contribueixin a la salut i el benestar de les persones. I tot això a través d'una activitat socialment responsable i mediambientalment sostenible. Per dir-ho d'una altra manera: Nestlé busca desenvolupar els negocis de manera que preservin el medi ambient i satisfacin les necessitats presents sense comprometre les de les futures generacions. Aquesta consigna irrenunciable és la base de la Política de Nestlé en Sostenibilitat Mediambiental , d'aplicació mundial i de compliment estricte, publicada el 1991 i amb actualitzacions periòdiques.

Nestlé ha creat diferents eines i processos per fer que la seva política mediambiental sigui una pràctica real a les seves activitats diàries:

Articles relacionats

Imagen artículo relacionado Llegir més...