Sort by
Sort by

Gestió Mediambiental: Eficiència i impacte mediambiental.

Pràctiques de Gestió Mediambiental de Nestlé.

Nestlé Environmental Management System (NEMS)

El 1995, i en línia amb la Política de Nestlé en Sostenibilitat Mediambiental publicada quatre anys abans, Nestlé va desenvolupar el seu propi sistema de gestió mediambiental. Amb una aplicació mundial, aquesta política té per finalitat unificar totes les activitats i mesures mediambientals. D'aquesta manera, i alineada amb la legislació de cada país, la Política de Nestlé en Sostenibilitat Mediambiental és, en ocasions, més exigent que aquella. Sense anar més lluny, la normativa espanyola sobre torres d'assecament (llocs on es realitza l'operació d'extracció d'aigua dels productes en pols) obliga al control de les emissions que s'hi fan cada tres anys com a mínim i cada cinc com a màxim. A les especificacions de Nestlé, a les seves fàbriques s'estableix el control anual de les torres esmentades.

El NEMS està implantat en tots els centres de producció de Nestlé, es revisa periòdicament i constitueix una eina valuosa per a la millora contínua d'indicadors mediambientals. Així es poden desenvolupar les accions preventives necessàries i es poden corregir possibles desviacions.

Gràcies a l'establiment de requisits generals, planificació, aplicació i funcionament, control i examen de la gestió, el NEMS subministra un enfocament sistemàtic que garanteix el compliment de les polítiques de l'aigua i mediambientals de Nestlé i de la legislació vigent. A més, es constitueix com a una via molt eficaç per assolir les normes internacionals sobre el medi ambient (ISO 14001).

Sistema Integrat de Gestió (SIG)

Nestlé considera que la forma més eficaç de mantenir el seu compromís amb el medi ambient és integrar aquesta política al seu model de negoci, en totes les àrees i a tots els nivells. Així, la companyia ha encaminat la seva responsabilitat social corporativa cap a un objectiu: aconseguir un Sistema integrat de Gestió (SIG) en què la gestió del medi ambient es realitzi de forma integrada amb la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i la salut i la seguretat laboral.

Els seus avantatges són evidents: cadascuna de les normes dels diversos sistemes té principis de gestió comuns, de manera que un sistema integrat permet simplificar la documentació necessària que s'ha de preparar, amb el consegüent augment d'eficàcia que això comporta. D'aquesta manera, cada cop que es modifica un procés, s'analitza el seu impacte global. Això no es fa des d'una única perspectiva, fet que garanteix que la millora d'un aspecte no perjudiqui a d'altres. L'objectiu marcat per al 2011 és que totes les fàbriques de Nestlé a Espanya comptin amb el SIG, establert d'acord amb les normes internacionals de medi ambient ISO 14001, de Gestió de Qualitat ISO 9001, de Seguretat Alimentària ISO 22000 i de Salut i Seguretat Laboral OHSAS 18001.

Anàlisi del Cicle de Vida del producte (ACV)

Si en l'àmbit industrial el Nestlé Environmental Management System (NEMS) garanteix una correcta gestió mediambiental i el SIG un constant monitoratge per a la introducció de millores, Nestlé també avalua l'impacte mediambiental dels seus productes. L'Anàlisi del Cicle de Vida del producte (ACV) és la recopilació i l'avaluació de les entrades (recursos necessaris) per a l'elaboració d'un producte determinat, les sortides (emissions i residus) generades arran de la seva producció i els potencials impactes mediambientals associats a les diferents fases del procés, des de l'extracció de matèries primeres fins al consum, destrucció o reciclatge d'algun dels components del producte. L'ACV permet a Nestlé desenvolupar la seva política de responsabilitat social empresarial, així com distingir en quins recursos naturals impacta més l'elaboració d'un producte. Això permet identificar oportunitats de millora en diferents punts del cicle de vida i comparar-ho amb altres alternatives de consum.

La inversió continuada de Nestlé en el medi ambient

Si bé les polítiques marquen la direcció a seguir i els sistemes de gestió serveixen per portar-les en pràctica, tot això no tindria sentit sense una aposta clara per desenvolupar i aplicar tecnologies més respectuoses envers el medi ambient. Invertir any rere any és la millor demostració del compromís de qualsevol empresa pel medi ambient. Una inversió que es centra fonamentalment en la transformació d'energia i en altres processos industrials, però que també es destina a l'entorn de les oficines i delegacions de venda –sobretot per posar els mitjans necessaris amb la finalitat de reciclar més– i a promoure la sensibilització de tots aquells que treballen a Nestlé.

Nestlé Continuous Excellence

És una iniciativa de Nestlé a nivell mundial que té com objectiu satisfer els clients i consumidors mitjançant la implementació de processos sòlids, eficaços i altament eficients al llarg de tota la cadena de subministrament. Aquesta cadena comprèn des de l'aprovisionament de matèries primeres i material d'embalatge fins a la distribució física dels productes, tot passant pels processos de fabricació. Nestlé Continuous Excellence (NCE) es basa en els principis del "Lean Thinking", terme que va sorgir als anys vuitanta i que busca optimitzar les activitats amb valor afegit, reduint les que no el tenen i eliminant tot allò que no és necessari. Donat que s'aplica a tota la cadena de valor, NCE requereix una mentalitat de millora continuada en els processos i la implicació de totes les persones de l'organització. NCE inclou tots els aspectes mediambientals derivats de l'activitat directa i indirecta de Nestlé, sobretot aquells relatius a l'aigua i a l'energia, efectua una avaluació d'aquests i desenvolupa plans de millora d'impacte ambiental basats en les millores pràctiques i en les tecnologies disponibles.

Articles relacionats

Imagen artículo relacionado Llegir més...