Sort by
Sort by

Programes de formació i sensibilització

Nestlé considera fonamental que tot aquell que forma part de l'equip humà de l'empresa entengui que cada petit gest és molt positiu per al medi ambient. Per això, Nestlé Espanya ofereix anualment al personal de l'àrea tècnica més de 2.000 hores de formació a través de seminaris sobre aspectes generals i cursos més especialitzats sobre matèries concretes. A més, cada any s'organitza la Jornada de Coordinadors del medi ambient amb el fi de posar en comú les millores pràctiques de cada centre de producció. Paral·lelament, Nestlé utilitza tots els seus suports de comunicació interna per formar i informar l'equip humà sobre temes mediambientals.

El Butlletí Nestlé, la revista interna de la companyia a Espanya, compta amb un apartat fix sobre Creació de Valor Compartit on els temes mediambientals prenen, any rere any, un protagonisme creixent. Altres mitjans de comunicació utilitzats habitualment són les campanyes informatives i la cartellera.

També hi ha una intranet sobre medi ambient, de la qual cal destacar l'existència d'una base de dades que recull els indicadors mediambientals a nivell global –mundial–, per país i per cada centre de producció.