Sort by
Sort by

Programa Triptolemos de Gestió Ramadera

Pàgina web de la Fundación Triptolemos

La gestió d'una explotació ramadera moderna esdevé cada cop més complexa. Nestlé, en col·laboració amb la Universitat de Santiago de Compostela, va posar en marxa el 2006 el Programa Triptolemos de suport a la gestió que porten a terme els seus ramaders lleters. És totalment gratuït per a ells. Periòdicament i confidencial, reben dades estadístic-administratives referents a la seva explotació així com indicacions per corregir les possibles desviacions. El programa no només ajuda el ramader en la complexa tasca administrativa burocràtica que avui en dia s'exigeix a una explotació lletera moderna, sinó que també l'ajuda directament a millorar la gestió econòmica de la seva explotació.