El cacau s'empra en molts dels nostres aliments i begudes, i sempre ha estat un dels nostres ingredients principals. La seva  cadena de subministrament presenta desafiaments importants, des dels baixos ingressos dels agricultors fins a casos de treball infantil i desigualtats de gènere. Estem abordant aquests problemes a través de la implementació del programa Nestlé Cocoa Plan en la nostra cadena de subministrament.

Subministrament responsable de cacau

El Nestlé Cocoa Plan ens ajuda a obtenir cacau de forma sostenible al mateix temps que combat el treball infantil i millora la vida dels agricultors de cacau i la qualitat dels seus productes.

Recolectora de cacau

El nostre compromís

  • Fomentar el Nestlé Cocoa Plan entre els productors de cacau
  • Obtenir el 100% del cacau del que ens proveïm per a confitería del programa Nestlé Cocoa Plan el 2025
 

Progrés respecte als objectius

Mapa dels productors de cacau

Les nostres principals fonts de cacau

Brasil, Camerun, Colòmbia, Costa d'Ivori, República Dominicana, l'Equador, Ghana, Indonèsia, Mèxic, Nigèria, Veneçuela.

Per a 2018

Subministrar-nos de 175.000 tones de cacau a través del Nestlé Cocoa Plan.

El nostre resultat: 198.155 tones de cacau subministrades a través del Nestlé Cocoa Plan el 2018

Per a 2020

Subministrar-nos de 230.000 tones de cacau a través del Nestlé Cocoa Plan.

 

Continuem treballant per a ampliar i enfortir el Nestlé Cocoa Plan en benefici dels agricultors i les seves comunitats.

El Nestlé Cocoa Plan

L'objectiu del Nestlé Cocoa Plan és millorar la vida dels agricultors de la nostra cadena de subministrament de cacau.

La majoria dels productors de cacau són petits agricultors amb productivitat i ingressos baixos que viuen en comunitats pobres, amb una qualitat de sòl esgotat i uns arbres vells i poc productius. Sovint recorren als seus fills com a mà d'obra en tasques que podrien ser perjudicials per al seu desenvolupament físic o mental i que, per tant, es consideren treball infantil. Les dones que participen en la cadena de subministrament del cacau sovint reben una compensació insuficient pel seu treball, o no tenen veu en les seves comunitats.

El Pla funciona en els principals països productors de cacau, amb especial focus en les majors fonts de cacau del món: Costa d'Ivori i Ghana. Amb la finalitat de promoure la transparència en tot el sector, hem publicat la llista dels nostres proveïdors directes (Nivell 1) i els seus respectius proveïdors (Nivell 2), tant a Costa d' Ivori (pdf, 490 Kb) com a Ghana (pdf, 350 Kb).

El Pla es desenvolupa sobre tres pilars fonamentals:

  • Millora de l'agricultura, afrontant desafiaments com les pràctiques agrícoles, el rejoveniment de les plantacions i la lluita contra la desforestació.
  • Millora de les condicions de vida, amb el que es persegueix empoderar les dones i erradicar el treball infantil.
  • Millora del cacau, que inclou la certificació i l'establiment de relacions a llarg termini en la nostra cadena de subministrament.

Totes aquestes activitats es basen en la col·laboració i la transparència. Mantenim la nostra labor en CocoaAction, l'estratègia per al sector traçada per la World Cocoa Foundation per a garantir la sostenibilitat del cacau. També hem desenvolupat la nostra relació amb UTZ per a ampliar la seva labor des de la certificació fins a la recollida d'indicadors clau de rendiment (KPI) sobre el terreny, i en 2016 ens associem amb la Jacobs Foundation per a incorporar l'alfabetització a la nostra lluita contra el treball infantil.

També donem suport a la Cocoa & Forests Initiative, una col·laboració públic-privada que reuneix els governs de Costa d'Ivori i Ghana i al sector del cacau i la xocolata per a posar fi a la desforestació i restaurar els boscos. Amb aquesta iniciativa, Nestlé s'ha compromès a realitzar una sèrie d'activitats (pdf, 860 Kb) en tres àrees: protecció i restauració forestal, producció de cacau i mitjans de vida sostenibles per als agricultors, i participació en la comunitat i inclusió social.

Desafiaments i solucions de la cadena de subministrament

Aquest any, la nostra compra de grans de cacau va superar les 404.000 tones per primera vegada. Ja no adquirim cacau de la República Dominicana perquè la marca que utilitzava aquests grans s'ha venut. Això significa que no serà fàcil aconseguir el nostre objectiu de tonatge en 2020.

Erradicar el treball infantil en la nostra cadena de subministrament de cacau

 

El treball infantil és inacceptable i estem compromesos a prevenir-lo i abordar-lo allà on ocorri en la nostra cadena de subministrament.

En 2017 vam publicar el nostre primer informe sobre el treball infantil en la nostra cadena de subministrament de cacau, Tackling Child Labour (pdf, 4 Mb). Aquest informe exposa el nostre enfocament a l'hora d'abordar aquest important, complex i delicat problema.

La nostra principal eina per a abordar el treball infantil és el Sistema de Seguiment i Erradicació del Treball Infantil (CLMRS, per les seves sigles en anglès), que treballa amb les comunitats productores de cacau per a donar a conèixer el problema, identificar als nens que treballen i implementar activitats per a erradicar-lo. Està plenament actiu en el Nestlé Cocoa Plan de Costa d'Ivori i s'està posant en marxa a Ghana. L'assistència inclou activitats d'ajut que milloren els ingressos dels agricultors i activitats per ajudar als nens a tornar a l'escola o a l'hora de començar-la. Això inclòu la distribució de material escolar i el finançament i lliurament de certificats de naixament, que donen accés al sistema educatiu. Juntament amb la Jacobs Foundation treballem en la millora de l'accés a l'educació de qualitat i assegurem que els nens aprenguin habilitats bàsiques d'alfabetització i matemàtiques abans de tornar al sistema escolar convencional.

Indicadors clau de rendiment en treball infantil*

KPIs d,actividad País 2016 2017 2018
Nombre de cooperatives en el Sistema de Seguiment i Eradicació del Treball Infantil (CLMRS) Costa de Marfil 69 95 89
Nombre d'agricultors coberts pel CLMRS Costa de Marfil 37.130 65.486 67.074
Agricultors i membres de la comunitat que van assistir a sessions de sensibilització Costa de Marfil 193.424 289.657 535.435
Total acumulat d'escoles construïdes Costa de Marfil 42 43 45
Nombre de nens assistits mitjançant activitats educatives Costa de Marfil N/A 11.060 19.072
Indicadors de resultats
Nombre i percentatge de nens que fan treball infantil Costa de Marfil 6.065
16%
11.891
 
17.590
21%
Nombre i percentatge de casos de treball infantil assistits Costa de Marfil 4.680
77%
6.346
 
11.130
63%
Nombre i percentatge de casos de treball infantil que han cessat Costa de Marfil 82
1,4%
477
3%
981
5,6%
Nombre de famílies amb nens identificats en treball infantil que es beneficien d'activitats generadores d'ingressos Costa de Marfil 1.305 N/A N/A
Volum de cacau procedent del Nestlé Cocoa Plan (en tones) Global 140.933 186.358 198.155
Percentatge de cacau procedent del Nestlé Cocoa Plan dins del cacau total de Nestlé Global Global 34% 42.9% 49%
 

* Totes les dades són acumulats des de l'inici del projecte.

Llegeix més sobre el nostre compromís per a millorar els mitjans de vida dels treballadors i protegir als nens en la nostra cadena de subministrament agrícola.

Com funciona el nostre Sistema de Seguiment i Erradicació del Treball Infantil

Impacte del nostre Sistema de Seguiment i Erradicació del Treball Infantil

El nostre Sistema de Seguiment i Erradicació del Treball Infantil (CLMRS) segueix estenent-se a la Costa d' Ivori i Ghana, incorporant cada vegada més agricultors i els seus fills. El nombre de cooperatives ha disminuït ja que vam perdre algunes d'elles a causa d'auditories de certificació fallides. Seguim trobant nens que participen en tasques perilloses a la Costa d'Ivori. La quantitat de nens als quals hem ajudat ha progressat bé, amb altres 11.130 assistits durant l'any 2018.

El sistema segueix sent exitós en la identificació de nens en condicions de treball infantil, amb més de 18.000 nens localitzats en aquestes circumstàncies. A través de la sensibilització i l'assistència, el 55% d'aquests nens han pogut cessar la seva involucració amb el treball infantil. Nestlé continuarà en el seu afany de proporcionar solucions per a tots els nens identificats.

En els darrers dos anys, pràcticament hem duplicat l'abast del sistema, incloent a 78.580 nens de 1.750 comunitats.

Al desembre de 2019, vam publicar el nostre segon informe sobre el treball infantil a la nostra cadena de subministrament de cacau. Això documenta els coneixements, desafiaments i assoliments de set anys d'implementació del CLMRS.

El Sistema de Seguiment i Erradicació del Treball Infantil de Nestlé és només una part de la nostra iniciativa a favor de la sostenibilitat del cacau. En els darrers deu anys, la companyia ha invertit 220 milions de francs suïssos en el Nestlé Cocoa Plan amb l'objectiu d'aconseguir que el cultiu del cacau sigui més sostenible i millorar la qualitat de vida de les comunitats agrícoles. L'objectiu és que el 100% del cacau del que ens proveïm per a confitería provingui del Nestlé Cocoa Plan per a 2025. A més d'abordar el treball infantil, aquest programa també garanteix que podem contribuir a una major productivitat i rendibilitat dels agricultors, el que ajudarà a millorar la qualitat de vida de les persones en les diferents parts del món d'on obtenim el cacau. 

Sobre la base del progrés realitzat, continuarem expandint el nostre programa de sostenibilitat del cacau, implementant el nostre Sistema de Seguiment i Erradicació del Treball infantil a totes les nostres àrees d'abastiment de cacau a l'Àfrica Occidental.

Ús de la tecnologia per a ajudar els nens a accedir a l'educació

Com a part de les nostres activitats per a fer front al treball infantil, hem desenvolupat Eneza, un projecte que promou el valor de l'educació en les comunitats productores de cacau mitjançant tecnologia innovadora amb la finalitat de reduir el treball infantil. A través del projecte Eneza, es configuren telèfons mòbils i s'envien continguts educatius als nens per mitjà de SMS, inclosos breus resums dels programes educatius nacionals i accés sense connexió a Wikipedia i a qüestionaris. Les seves característiques més importants són un equip dedicat a preparar els continguts, suport administratiu i tècnic i presència sobre el terreny per a distribuir materials. Gràcies a Eneza, uns 500 alumnes d'educació primària i secundària en zones remotes ara poden accedir a material educatiu a través d'Internet.

El CLMRS només és sostenible si les organitzacions d'agricultors poden continuar treballant gràcies a la prima que reben del cacau. Assegurar aquesta transferència de responsabilitat és un repte important i centra els nostres esforços.

La Fair Labor Association (FLA) ha continuat la seva auditoria anual de la nostra cadena de subministrament a Costa d'Ivori, i el seu informe més recent es pot trobar en la pàgina web de la FLA.

El treball infantil també es troba en la nostra cadena de subministrament de vainilla i, sovint, és el resultat de la naturalesa intensiva en mà d'obra de cultiu de la vainilla. Estem treballant amb productors i socis clau per abordar-lo i proporcionar solucions, com un millor accés a les escoles.

Què estem fent per a combatre la desforestació

Nestlé es compromet a eliminar la desforestació de les nostres cadenes de subministrament per a l'any 2020. En 2017, vam signar la Cocoa and Forests Initiative amb la World Cocoa Foundation i els governs de Ghana i Costa d'Ivori. Posteriorment hem elaborat un pla d'acció (pdf, 860 Kb) que inclou entre els seus objectius la distribució de 2,8 milions d'arbres d'ombra en quatre anys.

 

Informes relacionats