Sort by
Sort by

L'impacte positiu del cafè al món

Com Nestlé influeix positivament sobre el planeta amb la producció de cafè
Taza de café

Si prens alguna de les més de dos mil milions de tasses de cafè que es consumeixen cada dia al món, probablement et preguntis d’on procedeix aquest cafè. Com viuen els agricultors que el conreen? Quin impacte té tota aquesta producció sobre el planeta?

Individualment, podem fer moltes coses per esmorteir l’impacte sobre el medi ambient del cafè que prenem: comprar tasses reutilitzables, reciclar els envasos o bullir només l’aigua que calgui per a cada ocasió.

Però, i les empreses que fabriquen el cafè que consumeixes? Com a empresa cafetera més gran del món, Nestlé compra més grans de cafè que cap altra i això vol dir que pot activar grans canvis i que té una oportunitat excel·lent per exercir una influència positiva.

T’expliquem cinc maneres en les quals el cafè que beus té un impacte positiu en l’entorn.

1. Ocupació

Milions de persones a tot el món treballen en la producció de cafè. Les collites constitueixen un mitjà de vida, paguen l’escolarització i alimenten persones de zones diferents que passen per grans necessitats.

Però no podem donar per fet el futur de la indústria cafetera. El canvi climàtic, les malalties de les collites, les males tècniques de cultiu i l’emigració massiva de les regions agrícoles a les ciutats suposen una amenaça per a aquest futur.

Assegurar-se que continuï havent-hi ocupació en el futur no només rau a ajudar els agricultors a conrear més cafè a curt termini, sinó també a convertir aquest cultiu en un treball del qual la gent se senti orgullosa, un treball que els seus fills vulguin mantenir.

Agricultors recollint cafè

 

Això implica també formar més de 10.000 cafeïcultors cada any en mètodes d’agricultura sostenible que els permetin obtenir unes collites millors i uns ingressos més alts, i requereix un compromís d’ajuda real a llarg termini.

2. Igualtat de drets

En moltes zones del món, el cultiu del cafè es considera un treball d’homes, però no té per què ser-ho. A Kenya, per exemple, hi ha dones cafeïcultores, encara que no sempre se’ls dóna l’oportunitat de ser capdavanteres dins del sector.

Per aquest motiu, es va crear el programa de formació sobre gènere i joventut de Nestlé.

Aquest projecte forma dones de cooperatives cafeteres perquè es converteixin en “promotores agrícoles”. Se’ls ensenyen tots els coneixements, des de la producció de cafè fins a lideratge i educació sanitària, i després elles comparteixen aquests coneixements i destreses amb les seves comunitats per educar la seva gent.

Agricultora de cafè

 

Els resultats demostren que un grup significatiu de dones ara es decideix a entrar en el cultiu del cafè. En els primers tres anys, gràcies a aquesta formació, les collites de cafè de dones promotores van augmentar una mitjana del 83%.

3. Reducció de la pobresa

Els cafeïcultors depenen molt del preu de la matèria primera al mercat mundial. Les fluctuacions poden dificultar el que inverteixin en la collita de l’any següent. En el passat, les fortes caigudes del preu del cafè van deixar fora del negoci molts petits agricultors.

En ajudar els cafeïcultors a millorar l’eficiència, reduir els costos i augmentar la qualitat de la seva collita, aquestes fluctuacions els afecten menys.

Per exemple, a les Filipines, Nescafé ofereix uns programes sobre preservació del sòl i de l’aigua en plantacions cafeteres de tota la regió que estan demostrant ser especialment beneficiosos durant els mesos més secs de l’any.

Grans de cafè

 

Un dels programes se centra a animar els cafeïcultors a conrear la planta Jatropha curcas, denominada localment “tuba-tuba”, com a cultiu secundari. Com que és una bona font de glicerol i biodièsel, la Jatropha curcas pot generar ingressos addicionals i, alhora, evitar l’erosió del sòl.

Amb els plans de microfinançament, també s’ajuda els agricultors a planificar per al futur, perquè això vol dir que no hauran d’esperar a tenir un any “bo” per invertir.

Altres projectes de millora de l’educació, la sanitat pública i el subministrament d’aigua a les regions cafeïcultores també contribueixen a reduir la pobresa.

4. El medi ambient

En les últimes dècades, la preocupació pels efectes de la producció de cafè sobre el medi ambient i l’economia dels països en desenvolupament ha fomentat el cultiu de cafè sostenible.

La sostenibilitat (és a dir, la capacitat d’un medi o un sistema per mantenir la seva diversitat i la productivitat durant un període de temps perllongat) depèn de nombrosos factors.

Nescafé promou l’agricultura sostenible formant els agricultors en mètodes per preservar l’aigua i netejar i reciclar l’aigua utilitzada en el procés de molta.

Rainforest Alliance és una organització benèfica d’àmbit mundial que treballa per preservar la biodiversitat i garantir un mitjà de vida sostenible. La Xarxa d’Agricultura Sostenible és un grup d’entitats benèfiques que afavoreixen el desenvolupament rural i la biodiversitat.

Granja de cafè a Brasil

 

A través del Pla Nescafé, especialistes agrícoles experts d’ambdues organitzacions han treballat amb Nescafé per fusionar els mètodes científics moderns amb el coneixement tradicional dels agricultors. Així se’ls ajuda a preservar els seus recursos naturals, a protegir els ecosistemes, a millorar la qualitat i a diversificar.

Per a això es va desenvolupar el Pla Nescafé,, un compromís per invertir, entre el 2010 i el 2020, més de 260 milions de francs suïssos en projectes relacionats amb el cafè a tot el món per garantir la sostenibilitat del cultiu del cafè a llarg termini

5. Collites futures

Quan els arbres de cafè envelleixen, produeixen menys grans i es tornen vulnerables a les malalties.

A Colòmbia, per exemple, en els últims anys, la malaltia coneguda com a oïdi ha afectat les plantacions i ha perjudicat enormement la qualitat i la productivitat dels arbres de cafè.

Per això, en aquest país Nescafé colabora en este país con la Federació Nacional de Cafeters per millorar les existències d’arbres dels agricultors.

Nestlé ha proporcionat als agricultors colombians 28 milions d’arbres de cafè nous, d’alt rendiment i resistents a l’oïdi. Els hi han ofert de forma gratuïta i sense l’obligació de vendre posteriorment el cafè produït a Nescafé.

Plantes de cafè d'alt rendiment

 

Aquests arbres, conreats en vivers locals a partir de llavors, són més productius, fet que fa augmentar els ingressos dels agricultors i la seva seguretat futura, a banda de garantir unes collites de qualitat. En conjunt, s’han renovat més de 4.400 hectàrees de camps de cafè amb arbres resistents a l’oïdi.

El cafè ens agrada per moltes coses i, a més, la seva producció pot tenir repercussions molt positives. Per tots aquests motius, quan gaudeixis de la teva tassa del matí, pots tenir la seguretat que no només tu te’n beneficies.