Sort by
Sort by

Cereals Chocapic BIO

Blat integral amb certificació ecològica
Cereales Chocapic BIO ecológicos

Mariquita en el trigo

Els nostres cereals Chocapic BIO estan elaborats amb cereals de cultiu sostenible, concretament amb blat integral, i compten amb la certificació de producció ecològica. Aquesta vetlla per la salut del sòl, de les plantes i els animals que hi habiten; per un ús responsable de l’aigua i l’energia i per l’equilibri de les espècies i la biodiversitat.

Si un producte té el segell de certificació de producció ecològica significa que la fàbrica on s'ha elaborat, així com tots els processos previs de producció de les primeres matèries, han estat certificats per un organisme extern en base als requeriments de la Legislació Europea 834 /2007 sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics.

Es tracta d’un sistema de gestió agrícola i de producció d'aliments que combina:

 1. Les millors pràctiques ambientals.
 2. Un elevat nivell de biodiversitat.
 3. La preservació de recursos naturals.

Hombre en un campo de trigo

La producció ecològica cerca:

 • Assegurar un sistema viable de gestió agrari que:
  • Respecti els sistemes i els cicles naturals i preservi i millori la salut del sòl (propiciant-ne la fertilitat natural i combatent-ne l'erosió), de l'aigua, de les plantes i dels animals, així com l'equilibri entre ells.
  • Vetlli pel manteniment de la salut dels vegetals mitjançant mesures preventives, com l'elecció d'espècies i varietats que resisteixin els paràsits i les malalties, les rotacions apropiades de cultius i la protecció dels enemics naturals de les plagues.
  • La producció vegetal ecològica ha de contribuir a mantenir i augmentar la fertilitat del sòl, així com a la prevenció de la seva erosió. Les plantes han de nodrir-se preferiblement a través de l'ecosistema del sòl en lloc de mitjançant fertilitzants afegits. Els fertilitzants addicionals, els condicionadors del sòl i els productes fitosanitaris s'han d'utilitzar únicament si són compatibles amb els objectius i els principis de la producció ecològica.
  • Contribueixi a assolir un alt grau de biodiversitat.
  • Faci un ús responsable de l'energia i dels recursos naturals com l'aigua, el sòl, les matèries orgàniques i l'aire, reduint al mínim l'ús de recursos no renovables i de mitjans de producció aliens a l'explotació.
  • Tingui en compte l'equilibri ecològic local i regional en adoptar les decisions sobre producció.
  • Advoqui pel reciclatge de les deixalles i els subproductes d'origen vegetal i animal com a recursos per a la producció agrícola i ramadera.
  • Compleixi rigoroses normes de benestar animal i respongui a les necessitats de comportament pròpies de cada espècie.
 • Obtenir productes d'alta qualitat.
 • Obtenir una àmplia varietat d'aliments i altres productes agrícoles que responguin a la demanda dels consumidors de productes obtinguts mitjançant processos que no facin malbé el medi ambient, la salut humana, la salut i el benestar dels animals ni la salut de les plantes.