Correus electrònics fraudulents i campanyes falses suposadament de Nestlé

Circulen per internet correus electrònics fraudulents i campanyes falses de persones que fingeixen representar a Nestlé.

Alguns correus afirmen que el receptor ha guanyat un concurs o que rebrà un premi especial. Uns altres inciten a sol·licitar feines que no existeixen.

En altres casos, els estafadors proporcionen ofertes de treball reals signades per membres del Comitè de Direcció. A canvi, el sol·licitant demana dades personals i, en alguns casos, també diners. Així mateix, estem al corrent de perfils de Linkedin falsos o compromesos, creats amb el mateix propòsit.

Si us plau, ignora qualsevol sol·licitud per a enviar les teves dades personals. Nestlé mai segueix aquest procediment.

Si has rebut o estàs al corrent d'aquest tipus de comunicacions, informa'ns a: [email protected]. D'aquesta manera, podrem buscar possibles opcions legals contra els estafadors.

Actualització septembre 2019: carta d'una entrevista de treball falsa

Per internet circula una carta falsa signada suposadament per la directora de Recursos Humans de Nestlé. Convida a assistir a entrevistes per a llocs de treball de Nestlé als Estats Units i demana als candidats que facilitin les seves dades personals i paguin diners per a garantir el dret a tenir una entrevista.

Aquesta comunicació és falsa, i recomanem a qualsevol que llegeixi la carta que la ignori. Nestlé està treballant per a identificar al seu autor i eliminar-la. La nostra companyia mai demanaria un pagament per a assegurar una entrevista de treball.

Si has rebut o tens notícia d'alguna carta com aquesta i tens dubtes, informa'ns a través d'[email protected].