Àrees / Unitats de Negoci

Treballdors Dolce Gusto

Oferim oportunitats en diferents àrees de l'empresa:

  • Màrqueting i Vendes
  • Finances i Control
  • Producció
  • Supply Chain Management, que inclou: logística, compres i customer service
  • Altres: jurídic, comunicació, RRHH, sistemes d'informació, etc.