Nestlé està en contra de l'explotació infantil

Existeixen casos de treball infantil a la cadena de subministrament de cacau de Nestlé a Costa de Marfil?

Cap companyia que es proveeixi de cafè a Costa de Marfil pot garantir que ha eliminat completament el risc que hi hagi nens treballant en petits cultius en la seva cadena de subministrament. Nestlé no és una excepció, però ens hem proposat seriosament fer front al problema.

L'ús de treball infantil és inacceptable i va en contra de tot el que defensem. Ens hem autoimposat l'objectiu d'erradicar-ho de la nostra cadena de subministrament del cacau i, amb aquest objectiu, hem implementat un pla d'acció (pdf, 451Kb) específic.

Hem aconseguit importants progressos amb aquest pla, però reconeixem que mentre segueixi havent-hi nens treballant a les plantacions de cacau, hi haurà treball per fer.

La lluita contra el treball infantil a la nostra cadena de suministre del cacau

INFOGRAFIA
La lluita contra el treball infantil a la nostra cadena de subministrament de cacau
2,49MB

Què succeeix amb el problema del tràfic i esclavitud de menors detectat a Costa de Marfil?

Reiterem la nostra tolerància zero amb el tràfic de menors o l'esclavitud. És un tema il·legal. Si en trobem proves, informem immediatament la policia i les autoritats competents.

Què és exactament el "treball infantil"?

L'Organització Internacional del Treball defineix el treball infantil com qualsevol treball que privi als nens/as de la seva infància, el seu potencial i la seva dignitat, o que posi en risc el seu desenvolupament físic i intel·lectual.

Es tracta de treball que no haurien de fer els nens, ja sigui perquè són massa petits o perquè és massa perillós o inadequat per a ells.

Això no significa que els nens no puguin dur a terme tasques senzilles i que no comportin perill en els cultius familiars, assumint que no es posa en risc el seu desenvolupament físic i intel•lectual, sempre dins de l'horari laboral i sense que això els privi del seu dret a l'escolarització.

Per què existeix el treball infantil?

El treball infantil sol ser conseqüència d'una combinació de falta d'accés a l'educació, pobresa i desconeixement per part de la comunitat dels perills que suposa per als nens el treball en les plantacions de cacau.

Una estratègia realista per eliminar el treball infantil ha de basar-se no solament en millorar la qualitat de vida de les comunitats cultivadores de cacau, sinó també a treballar amb les persones implicades en la cadena de subministrament per canviar la seva actitud i la seva percepció, així com amb les autoritats locals i estatals per millorar l'accés a l'educació.

Quines accions hem dut a terme per fer front al treball infantil a Costa de Marfil?

El 2012 iniciem un sistema pilot de control i correcció en dues corporatives de cacau, amb l'objectiu de despertar consciència sobre el treball infantil i identificar als nens/as en situació risc.

A l'actualitat, aquest programa de control i correcció està implantat en 22 cooperatives agrícoles, donant cobertura a més de 12.000 agricultors, i per a finals de 2016 tenim previst posar-ho en pràctica en totes les cooperatives del país que ens subministren cacau (unes 70).

Fins on sabem, som el primer comprador de cacau que ha implantat un sistema d'aquestes característiques, el qual ens està començant a proporcionar informació sense precedents sobre les condicions de vida i treball en les comunitats, i representa una gran oportunitat per ajudar directament les persones i aconseguir un progrés real.

Com funciona el sistema de control i correcció?

Fins a avui hem reclutat i format 18 agents de control i correcció, així com 332 enllaços comunitaris.

Els enllaços comunitaris i els agents del treball infantil es formen perquè despertin consciència sobre el treball infantil, identifiquin als nens/as en risc i ens informin de les seves observacions tant a nosaltres com als nostres proveïdors.

El sistema ens ajuda a identificar les causes arran del treball infantil en cada comunitat del cacau i determinar les intervencions necessàries per començar a fer-los front.

Què significa "correcció"?

"Correcció" fa referència als esforços d'intervenció que duem a terme juntament amb els nostres socis quan s'identifica un nen/a, o grup de nens, en situació de risc. Pot ser alguna cosa tan simple com el fet d'ajudar una família a obtenir una còpia de la seva partida de naixement perquè el nen/a pugui anar a escola, o bé proporcionar-los material escolar i uniformes.

Sabem que a Costa de Marfil són les dones, més que els homes, les que procuren que els nens estiguin escolaritzats. Per aquest motiu, estem implantant projectes pilot amb l'objectiu d'ajudar les mares de nens en situació de risc a generar els seus propis ingressos, per exemple conreant o venent mandioca. Amb aquesta ajuda poden arribar a cobrir el cost de fins a matrícules escolars per llar.

Tenim previst crear tot un seguit de programes d'aprenentatge i cursos de formació vocacional i alfabetització per a nens que han superat l'edat escolar.

També estem formant grups d'adults que els pobles contracten per dur a terme activitats d'alt risc, com tallar arbres i fumigar els cultius, amb la finalitat d'evitar que els nens realitzin aquest tipus de tasques.

En altres casos són necessàries intervencions que requereixen una major inversió de recursos, com per exemple construir noves escoles o contractar professors addicionals. Per això és tan important el compromís i la col·laboració directa amb les autoritats locals i les organitzacions de la societat civil, amb l'objectiu d'atacar d'arrel les causes del treball infantil a nivell comunitari.

Com es finança aquest sistema de control i correcció?

El sistema forma part del nostre Pla d'acció, que elaborem en resposta a les recomanacions de la Fair Labor Association (FLA).

La FLA és una organització sense ànim de lucre que treballa amb grans multinacionals per millorar les condicions de treball en les seves cadenes de subministrament. El 2012 els convidem a investigar la nostra cadena de subministrament del cacau a Costa de Marfil per ajudar-nos a avaluar les condicions laborals en general, incloent el problema del treball infantil.

L'agost de 2014, la FLA va publicar el seu primer informe sobre la nostra cadena de subministrament del cacau des de 2012, destacant les àrees en les quals necessitàvem millorar per complir el codi FLA. El setembre de 2015, la FLA va publicar un segon informe, en el qual resumia les seves conclusions a partir de les valoracions realitzades el 2014, i la nostra resposta a les mateixes.

Què fem per millorar les condicions de vida de les comunitats del cacau a Costa de Marfil?

El nostre treball amb la FLA es basa en el Nestlé Cocoa Plan, que iniciem el 2009. Es tracta d'un esforç holístic per eliminar d'arrel les causes del treball infantil, ajudant els conreadors de cacau a incrementar els seus ingressos, millorar les seves tècniques agrícoles i despertar la seva consciència en relació amb els problemes del treball infantil.

Com a part del pla, ens vam comprometre a construir un total de 40 escoles a Costa de Marfil per al 2015. Fa poc hem aconseguit aquesta xifra. Descobreix com la construcció d'escoles millora la vida dels nens i les comunitats en les quals viuen.

Quant es pot trigar a eliminar el treball infantil de la nostra cadena de subministrament de cacau?

Lamentablement, aquesta situació no es reverteix de la nit al dia. Trobar i formar les persones adequades en les comunitats locals perquè actuïn com a agents requereix el seu temps, i volem assegurar-nos que fem les coses bé.

Apostem per una actitud responsable i transparent. Ampliarem esforços en aquelles àrees en les quals els resultats indiquin que marquem la diferència. Seguirem col·laborant amb el govern i els nostres socis amb la finalitat de millorar els estàndards del sector. Ara que tenim implantades les estructures adequades, creiem que anem pel bon camí.

Més informació: