Nestlé en xifres

L'any 2018, la xifra de negocis de Nestlé a Espanya va arribar als 1.930 milions d'euros. Les vendes en el mercat espanyol van arribar als 1.336 milions d'euros i van decréixer lleugerament en un 1,3% en termes comparables.

  2017 2018
Vendes totals 1.928 1.930
Exportacions 569 594
Inversions totals 83 44
Inversions industrials 70 37
Inversions no industrials 13 7

La xifra de negoci de les exportacions de Nestlé España el 2018 va ser de 594 milions d'euros.

A Espanya, Nestlé dóna feina directa a més de 4.130 persones. La companyia sempre ha considerat el seu equip humà com un factor clau d'èxit i dedica importants recursos a proporcionar eines de desenvolupament personal i professional als seus empleats.

 

*Les dades de 2017 reflexen l'activitat comercial conjunta de Nestlé España, S.A.; Nestlé Purina PetCare España S.A., y Cereal Partners España AEIA (50%). No s'inclouen les dades del negoci de Helados y Postres S.A., que es va traspasar l'1 d'Octubre de 2016 a Froneri amb la creació de la joint venture amb el Grupo R&R.