Nestlé en xifres

L'any 2016, la xifra de negocis de Nestlé a Espanya va arribar als 2.098 milions d'euros. Les vendes en el mercat espanyol van arribar als 1.533 milions d'euros i van créixer en un 2,1% en termes comparables (2).

  2015 2016
Vendes totals 2.166 2.098
Exportacions 611 565
Inversions totals 60 104
Inversions industrials 49 95
Inversions no industrials 11 9

La xifra de negoci de les exportacions de Nestlé España el 2016 va ser de 565 milions d'euros, fet que suposa un increment del 4% en volum.

A Espanya, Nestlé dóna feina directa a més de 4950 persones. La companyia sempre ha considerat el seu equip humà com un factor clau d'èxit i dedica importants recursos a proporcionar eines de desenvolupament personal i professional als seus empleats.

 

1) Aquestes dades reflecteixen l'activitat comercial conjunta de Nestlé España SA, Productos del Café SA, Helados y Postres SA (fins el 30 de septembre de 2016), Nestlé Purina PetCare España SA i Cereal Partners España AEIE (50%).

(2) Les dades corresponents a l'exercici 2016 exclouen el negoci de Gelats a partir de l'1 d'octubre, data del seu traspàs a Froneri, después de la joint venture amb el Grupo R&R, i el d'Accessoris per a animals de Nestlé Purina que l'1 de gener de 2016 va passar a ser propiestat de l'empresa Bob Martin, en una operació d'àmbit europeu. A efectes comparatius, les dades 2015 han estat calculades amb el mateix crieteri.