Igualtat de gènere

La igualtat de gènere a Nestlé és una de les prioritats de Creación de Valor Compartido en l'àmbit dels Recursos Humans.

Pla d'igualtat

El 2010 es va signar el primer Pla d'Igualtat a la seu de Nestlé Espanya, a Esplugues de Llobregat. Aquest Pla estableix els objectius i plans d'acció que tendeixen a aconseguir la plena igualtat d'oportunitats, i inclou aspectes de sensibilització als líders de l'organització, polítiques concretes de selecció de personal i promoció interna, desenvolupament de mesures de flexibilitat que facilitin la conciliació de la vida personal i professional i la gestió activa de totes les variables que incideixen en un progrés més accelerat de l'equilibri entre gèneres.

Actualment, Nestlé a Espanya ja està incorporant un percentatge més alt de dones que d'homes al seu equip humà, però l'objectiu principal és accelerar la igualtat als nivells d'alta responsabilitat i al col·lectiu de vendes, així com signar plans d'igualtat per a tots els centres de treball de Nestlé a Espanya.