Desenvolupament professional

Nestlé aposta per separar els processos i eines de fixació i avaluació d'objectius d'aquells vinculats al desenvolupament professional dels empleats. D'aquesta manera es pretén que els objectius a curt termini no dificultin el desenvolupament professional a llarg termini. Per a això, ha dissenyat vàries eines:

1. Progress Development Guide (PDG)

A través d'aquesta eina s'identifiquen les fortaleses i les necessitats del desenvolupament professional de cada empleat de forma sistemàtica i es realitza un seguiment apropiat de la seva carrera i el pla de desenvolupament de cada membre de l'equip humà de Nestlé. Es tracta d'un full de ruta que es manté viu al llarg del temps i que permet a l'empleat anar progressant satisfactòriament en la seva carrera professional.

[ Puja ]

2. Avaluació del compliment

El propòsit d'aquesta eina és definir els objectius individuals de cada empleat de l'equip humà i alinear-los amb els objectius de l'empresa. Han de ser simples, mesurables i reptadors, però assequibles en un període determinat de temps.

Aquesta avaluació s'ha de fer en base a dos criteris: el compliment sostingut i el potencial del treballador per assumir les competències professionals considerades clau per Nestlé. En definitiva, la funció de l'Avaluació del compliment és caminar sistemàticament cap a una cultura d'alt rendiment de la qual es beneficien el treballador i l'empresa.

[ Puja ]

3. Gestió del talent i pla de successions

El seu objectiu és donar resposta als plans de carrera establerts als Progress Development Guide, a fi que cada persona ocupi el lloc més adequat al moment oportú.

El desenvolupament professional a Nestlé arriba a tots els membres del nostre equip humà, si bé mereix una especial atenció el dirigit als futurs líders. Aquesta constant preocupació de l'empresa per identificar i motivar els millors talents constitueix, en sí mateixa, un altre exemple de Creación de Valor Compartido, perquè la companyia es garanteix una gestió eficaç del seu negoci i al mateix temps motiva personalment i professional els seus empleats. És més, Nestlé es nodreix de la gestió del talent per definir el seu pla de successions, és a dir, per preveure el relleu dels actuals líders i garantir la viabilitat futura de l'empresa. Aquest pla de successions es lliga, indefectiblement, amb els plans de desenvolupament individuals.

Tots aquests instruments són gestionats a Nestlé de manera online, amb la finalitat de donar transparència i visibilitat als processos a tots els nivells de l'empresa.

[ Puja ]

4. Coaching

Un altre instrument de desenvolupament professional utilitzat per Nestlé a Espanya és el coaching, un mètode que consisteix en dirigir, instruir i entrenar una persona o un grup de persones amb l'objectiu d'aconseguir algun fi o desenvolupar habilitats específiques. En el procés de coaching, en lloc d'ensenyar, l'entrenador facilita que l'alumne aprengui de sí mateix, que es centri més en analitzar les virtuts i les fortaleses que en detectar les debilitats o carències.

Nestlé aplica dos tipus de coaching:

  • L'executiu, que s'aplica a l'alta direcció de Nestlé. Aquesta modalitat centra el seu treball en el desenvolupament de les habilitats d'una persona i facilita l'obtenció de resultats entrenant les capacitats de lideratge, comunicació, administració del temps i els elements personals que influeixen directament en els resultats de l'empresa
  • El team coaching, dirigit a grups que han de treballar de manera coordinada i en col·laboració per tal d'aconseguir un mateix objectiu
[ Puja ]

5. Mentoring

El mentoring són els consells, la informació o les pautes que ofereix una persona, el mentor, en benefici del desenvolupament personal i professional d'una altra persona. A Nestlé és una eina de desenvolupament de l'equip humà, basada en la transferència de coneixements i en l'aprenentatge a través de l'experiència. Nestlé centra el procés de mentoring en tres grans categories: inspirar les persones (lideratge, practicar allò que es predica...), mantenir la ment oberta (orientació al servei, curiositat, coratge...) i la capacitat de relació amb els altres (cooperació proactiva, influència...).

[ Puja ]

6. Avaluació 360º

Nestlé aplica l'avaluació 360º com a eina de desenvolupament professional del participant. Consisteix en una autoavaluació de l'empleat i en una invitació als seus responsables, subordinats, col·legues d'altres àrees de l'empresa i col·laboradors externs a la companyia a que l'avaluïn.

El 360º permet reflexionar sobre els èxits i fracassos per tal d'aprendre d'ells. A Nestlé Espanya, aquesta eina s'aplica de manera online i amb el suport d'una empresa.

[ Puja ]

7. La carrera internacional

Nestlé, com a empresa de caràcter global, ofereix al seu equip humà grans oportunitats per desenvolupar la seva carrera professional a diferents departaments i països i valora molt bé aquesta motivació. De fet, la gran majoria dels membres de l'alta direcció de l'empresa han desenvolupat part de la seva carrera professional fora del seu país d'origen.

[ Puja ]