The Cocoa Plan

Agricultors de cacau

La visió de Nestlé és ajudar a professionalitzar el cultiu de cacau per a que els agricultors disposin de granges rendibles i respectuoses amb el medi ambient. D'aquesta manera, els agricultors gaudiran d'una bona qualitat de vida i els seus fills podran accedir a la formació.

The Cocoa Plan és un conjunt d'iniciatives encaminades a la millora de les condicions econòmic-socials i ambientals dels agricultors de cacau. Per al seu èxit, Nestlé col·labora amb diverses institucions governamentals com el Centre d'Investigació Agrònoma de Costa d'Ivori, amb fundacions sectorials com la Fundació Mundial del Cacau i organismes no governamentals com UTZ Certified.

The Cocoa Plan coordina internacionalment la gestió i el maneig del cacau, i proporciona ajuda i col·laboració als agricultors de cacau, les seves plantacions, famílies i comunitats per garantir-los un futur millor, sempre amb l'objectiu de Nestlé d'obtenir un producte de la màxima qualitat possible dins d'un marc de col·laboració amb el productor.

Els tres pilars en què es basa el Programa The Cocoa Plan són:

1. Màxima qualitat de la matèria primera (cacau)

2. Sostenibilitat de la cadena de subministrament

3. Millora de les condicions socials

Àrees d'actuació

Ajudes als agricultors

  • Formació en pràctiques agràries eficients
  • Millora dels rendiments

Millors plantes

  • I+D a Tours i Abidjan

Cadena de subministrament

  • Cadena de subministrament transparent i fiable
  • Compra directa a les cooperatives
  • Pagament de primes per qualitat

Millora de les condicions socials

  • Escoles
  • Aigua