Iniciativa Ecolaboration™ de Nespresso

Agricultor mostrant cafè

Nespresso va posar en marxa la iniciativa Ecolaboration™, una plataforma per a la innovació sostenible que va generar importants beneficis mediambientals, socials i econòmics per a la companyia, els seus consumidors i, especialment, els seus socis en la producció de cafè a Amèrica Central, Àfrica i la Índia.

Nespresso Ecolaboration™ proporciona un marc de xarxes que permet reunir a pensadors, assessors, experts tècnics, ONG, socis i altres amb el fi de col·laborar en noves idees i iniciatives innovadores que serviran per millorar els resultats Nespresso en sostenibilitat. Aquesta interacció en xarxa donarà lloc a compromisos concrets d'Ecolaboration™ i a acords marc entre Nespresso i els seus socis clau, amb el desenvolupament d'objectius i iniciatives mesurables que s'han d'acomplir en terminis temporals determinats. L'objectiu és compartir aquests compromisos d'Ecolaboration™ i presentar informes al respecte de forma periòdica. Igualment, el marc Ecolaboration™ serà vital per organitzar esdeveniments i fòrums per a les parts interessades quant a qüestions com les cadenes de subministrament d'alumini i cafè.

En el marc Ecolaboration™, Nespresso adopta tres compromisos:

1. A través d'una Ecolaboration™ formal amb Rainforest Alliance, Nespresso implica els seus socis per obtenir gra de la millor qualitat conforme al programa Nespresso AAA de Calidad Sostenible™. Això inclou els cultius certificats per la Rainforest Alliance per al 2013. A finals del 2010, Nespresso té previst comprar el 50% del seu cafè a través del Programa Nespresso AAA de Qualitat Sostenible™ de Nespresso.

Existeixen molts beneficis del Programa Nespresso AAA de Qualitat Sostenible™ de Nespresso:

  • L'increment del preu del cafè de primera qualitat per garantir una Qualitat Sostenible: Nespresso paga un 10% més sobre del preu del mercat
  • Establiment de sistemes: els procediments establerts garanteixen que el 75% del preu d'exportació és transferit directament als agricultors
  • Millora de la qualitat a la granja: si es forma als grangers s'aconsegueix reduir el refús de grans del 50% a només el 5%
  • Fidelització a llarg termini per part dels agricultors: durant els tres últims anys, prop del 70% dels agricultors de les regions clau han participat al Programa AAA de Qualitat Sostenible™ de Nespresso

2. Nespresso està llançant la iniciativa AluCycle™ amb un doble compromís: el primer, treballar amb la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN) — la més gran associació mundial de ONG mediambientals—, per convocar una taula rodona de la indústria destinada a millorar les prestacions en sostenibilitat de l'alumini utilitzat a les càpsules de Nespresso; i, en segon lloc, implantar sistemes per triplicar la capacitat de reciclatge fins a un 75% de les càpsules utilitzades abans del 2013. Aconseguir aquest grau de reciclatge precisarà una cooperació activa dels Socis del Club Nespresso.

3. Nespresso estima que el total d'emissions de CO2 generades a les seves operacions equival a 82 grams de CO2 per tassa. Això inclou el cultiu del cafè, el seu transport, les càpsules, l'embalatge, els centres de producció, els components i el muntatge de les màquines, les oficines, els viatges de negocis, els trajectes fins i de la feina, i les boutiques. Per al 2013, Nespresso es compromet a reduir la seva empremta de carboni per tassa en un 20%. Un factor clau d'aquest compromís serà l'establiment de la red VerTech™: un projecte de I + D sobre tecnologia sostenible creat per Nespresso com a part de Ecolaboration™ per dissenyar màquines més ecològiques en el futur.

"Nespresso: cap a un cafè més sostenible"

Enllaços relacionats