Gestió de l'aigua

Representació artística d'aigua

L'aigua és un dels tres pilars sobre els quals Nestlé sustenta la seva visió de la Creació de Valor Compartit, un model de responsabilitat social que es basa en gestionar els negocis de manera que generin valor per a l'accionista al mateix temps que per a la societat, a llarg termini i de forma sostenible.

El Programa de Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD) estableix que l'aigua exerceix un paper fonamental en el desenvolupament sostenible, incloent-hi la disminució de la pobresa.

Donada la importància de l'aigua en l'alleujament de la pobresa i en la salut humana i de l'ecosistema, la gestió de recursos hídrics adquireix una rellevància enorme. En l'actualitat, més de 1.000 milions de persones no tenen accés a l'aigua, i més de 2.400 milions de persones no tenen instal·lacions de sanejament bàsiques. La crisi de l'aigua no només ha estat conseqüència de les limitacions naturals de subministrament o de la falta de finançament i de tecnologies adequades, sinó que també de grans errades en la gestió de l'aigua. Per aquest motiu, Nestlé considera la gestió de l'aigua com una de les seves prioritats mediambientals. Aquesta preocupació també es va posar de manifest el 2009 al Fòrum sobre Creació de Valor Compartit de Nova York. La trobada, que va ser organitzada per Nestlé en col·laboració amb l'Oficina del Parteneriat de Nacions Unides, va servir per posar l'accent en el seu compromís i establir les bases de la Política de l'Aigua de Nestlé.

Exemple d'estalviament d'aigua a una planta de tractament d'aigües

Exemple d'estalviament d'aigua en planta de tractament d'aigües Descarrega en PDF (574KB)

Els compromisos de Nestlé, contemplats al seu Informe sobre Gestió de l'Aigua publicat el 2006, es resumeixen en cinc punts fonamentals:

  • Reduir la quantitat d'aigua utilitzada per cada quilo d'aliments i begudes produïts
  • Garantir que les activitats de la companyia respectin els recursos hídrics locals
  • Vigilar que l'aigua que torna a l'entorn estigui neta
  • Treballar amb els proveïdors de productes agrícoles per promoure la conservació d'aquest recurs entre els agricultors
  • Col·laborar amb altres actors de la societat per a la conservació i l'accés a l'aigua
Guia Nestlé per al respecte del dret humà a l'aigua i al sanejament