Envasos

Envàs de producte Nestlé

Si bé és fonamental que un envàs garanteixi la qualitat de l'aliment que conté, que sigui còmode i segur per al consumidor i que contingui tota la informació sobre el producte, també és important que sigui respectuós amb el medi ambient.

L'estratègia de Nestlé en aquest àmbit de la seva responsabilitat social empresarial es sosté sobre aquests pilars:

  • Reducció del pes i volum dels envasos
  • Reciclatge, liderant el desenvolupament i ús de materials reciclables en coordinació amb els sistemes existents de gestió de residus
  • Recuperació d'energia procedent dels envasos, en una tasca conjunta amb la indústria i l'administració
  • Renovació i selecció apropiada de components, gràcies a la investigació en bioplàstics, i de matèries procedents de fonts sostenibles
Reciclar càpsules Dolce Gusto Descarregar en PDF ( 220 KB)

Per tal d'aconseguir aquests objectius, Nestlé es recolza en el càlcul de l'Anàlisi del Cicle de Vida del producte (ACV) com a part de la presa de decisions en innovació i renovació a nivell de packaging, d'eines d'eco-disseny d'envasos, i d'una intensa col·laboració amb els seus proveïdors. De fet, Nestlé a Espanya ha organitzat durant anys a la seva oficina central, prop de Barcelona, una trobada amb subministradors per desenvolupar les solucions millors i més efectives en envasos i embalatges.

Compromisos Nestlé

Gif de Qué hacemos en Nestlé con los envases

Per a més informació respecte l'eco-disseny fes clic aquí.

Plàstics