Nestlé actua per frenar el canvi climàtic

 

manos sujetando un brote de una planta

Tal com cita l’Organització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació (FAO), el canvi climàtic amenaça la capacitat d’assolir la seguretat alimentària mundial, eradicar la pobresa i aconseguir un desenvolupament sostenible. Les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) derivades de l’activitat humana i de la ramaderia constitueixen un factor important causant del canvi climàtic, perquè es reté calor a l’atmosfera terrestre i això desencadena un escalfament global. Per això, Nestlé vol posicionar-se com a part de la solució, i s’esforça dia rere dia per reduir les seves emissions i millorar la gestió dels recursos.

Mesures d'eficiència i projectes d'inversió per frenar el canvi climàtic

Nestlé és una empresa compromesa a reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. En dóna fe la disminució del 15 % de les emissions (directes i indirectes) de gasos amb efecte d’hivernacle per tona de producte acabat que s’ha aconseguit en el període 2010-2016 a les fàbriques espanyoles.

D’altra banda, actualment el 100 % de l’energia elèctrica que compra Nestlé España prové de fonts d’energia renovables.

Per obtenir aquests resultats, la companyia ha implantat mesures d’eficiència energètica a les fàbriques i ha dut a terme diversos projectes d’inversió. Als magatzems i a les fàbriques se substitueixen les bombetes convencionals per les de tipus LED, i tant l’oficina central de Nestlé a Espanya com la planta de NESCAFÉ Dolce Gusto de Girona disposen del certificat de Lideratge en Energia i Disseny Ambiental (LEED), que reconeix les edificacions que segueixen determinats criteris mediambientals i que implica, entre altres coses, una reducció del consum de recursos com l’aigua i l’energia.

Aquests avenços s’han aconseguit en part gràcies a la inversió en l’àmbit mediambiental, que ha assolit la xifra de gairebé 19 milions d’euros a les fàbriques espanyoles durant el període comprès entre el 2010 i el 2016. La formació i la sensibilització de tots els treballadors de Nestlé en matèria ambiental n’és un aspecte clau. A més, s’imparteix una formació específica de lideratge ambiental en totes les unitats de negoci.

Nestlé, entre les primeres empreses en la lluita contra el canvi climàtic

Algunes agències de rànquing independents i reconegudes han situat Nestlé en posicions de lideratge per la seva gestió ambiental, en què la lluita contra el canvi climàtic té un pes molt important. Cal destacar les primeres posicions al DJSI i al CDP.

Col·laborar amb la cadena de subministrament és fonamental per lluitar contra el canvi climàtic. Per aquest motiu, Nestlé efectua auditories ambientals als seus principals proveïdors per proposar mesures perquè redueixin el seu impacte ambiental. Aquesta tasca, entre moltes altres accions, va contribuir al fet que el 2016 l’entitat independent CDP reconegués Nestlé com a líder mundial en reducció d’emissions de carboni i en la manera com fa front al canvi climàtic en tota la seva cadena de subministrament.

Ara bé, cal continuar implementant mesures per garantir la sostenibilitat de l’activitat. Nestlé España s’ha compromès a reduir almenys un 35 % les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle per tona de producte fabricat a les seves fàbriques el 2020, en comparació amb les emissions del 2010. I també espera, per a aquest any, aconseguir una reducció d’un 10 % de les emissions generades en les rutes logístiques.

Nestlé vol continuar creixent de manera sostenible i, per això, assegura l’ús responsable de tots els recursos naturals. Treballa dia a dia amb millores en l’eficiència dels processos i de les noves tecnologies, amb l’ambició d’aconseguir un "impacte zero" mediambiental en les operacions.