Nestlé a la societat: Creació de valor compartit

"Creiem que podem aportar una important contribució a la societat, anant un pas més enllà de la responsabilitat corporativa per crear valor amb la nostra activitat de negoci tant per als nostres accionistes com per a la societat en general. Prioritzem les àrees de nutrició, aigua i desenvolupament rural per a crear valor compartit, la qual cosa requereix pensar sempre a llarg termini..."

Peter Brabeck-Letmathe, Presidente de Nestlé

"La creació de valor compartit es construeix en base a compromisos fonamentals amb la societat, tant per aconseguir els més alts nivell de compliment de les lleis, codis de conducta i els nostres Principis Corporatius de Nestlé, com per protegir el medi ambient per a les generacions futures."

Paul Bulcke, Director Ejecutivo de Nestlé
 

Per seguir prosperant a llarg termini hem d'assegurar que les comunitats a les quals servim i en les quals operem també prosperen. Tenim la intenció ferma de garantir que la nostra presència i les nostres operacions a nivell global aporten beneficis tant per als nostres accionistes com per a les persones, el medi ambient i la societat en general. És per això que, més enllà de respectar les lleis nacionals, les normatives internacionals i els nostres propis Principis Corporatius de Nestlé, orientem les nostres operacions amb l'objectiu de protegir el medi ambient per a les futures generacions. Així doncs, els nostres compromisos amb la sostenibilitat i les bones pràctiques constitueixen els ciments sobre els quals edifiquem les nostres accions per a la creació de valor compartit en les nostres àrees centrals de nutrició, aigua i desenvolupament rural.

El nostre objectiu és informar d'una manera transparent i oberta als nostres grups d'interès sobre els temes que puguin preocupar-los o interessar-los en cadascun dels tres segments de la Piràmide de Creació de Valor Compartit. El nostre dossier es basa en les directrius 3.1 de la Global Reporting Initiative (GRI) i la nostra valoració de rellevància detallada. També comptem amb diferents indicadors específics de Nestlé dels quals hem informat durant diversos anys. Com a novetat d'aquest any, hem inclòs també una taula detallada de compromisos per a controlar més fàcilment el nostre progrés en el futur.

Articles relacionats