Consell Assessor de Creació de Valor Compartit

Per incrementar l'impacte positiu de Nestlé a la societat, l'abril del 2009 vam crear el Consell de Creació de Valor Compartit de Nestlé. Els membres del Consell, externs a la companyia, són reconeguts internacionalment en aspectes relacionats amb la nutrició, l'aigua i el desenvolupament rural.El Consell es reuneix dos cops l'any per desenvolupar el concepte de Creació de Valor Compartit, analitzar la cadena de valor de Nestlé, suggerir possibles accions i ajudar en la direcció del Fòrum de Creació de Valor Compartit, així com en l'elecció del guanyador del Premi Nestlé de Creació de Valor Compartit.

 

Més informació sobre els membres que componen el Consell Assessor de Creació de Valor Compartit de Nestlé

Artículos relacionados