Millorar la nostra gestió mediambiental: l'aigua com a àrea primordial

Arbres

A Nestlé, actuem contra el canvi climàtic reduint encara més les emissiones de gasos d’efecte hivernacle (GEH) al llarg de la nostra cadena de valor, en línia amb objectius basats en principis científics. La reducció de residuus és una prioritat: reutilizem i reciclem sempre que sigui possible. Enfortim la nostra cadena de subministrament ajudant als agricultors amb els que treballem per adoptar pràctiques sostenibles. L’aigua, identificada com una àrea primordial en la creació de valor compartit, també és prioritària en les nostres accions, i seguim reduint les extraccions d’aigua per tonelada de producte i ajudem a augmentar l’accés a l’aigua potable i sanejament.

De fet, l’aigua, juntament amb la nutrició i el desenvolupament rural, és una de les àrees d’interès en les quals el negoci de Nestlé i la societat més coincideixen.

A Nestlé, ens importa l’aigua i enfoquem els nostres esforços i recursos en quatre àrees clau:

A les nostres fabriques, millorant contínuament l’eficiència de l’ús de l’aigua.

En conques hidrogràfiques, treballant amb socis per protegir els recursos hídrics compartits.

Al llarg de la nostra cadena de subministrament agrícola, on els reptes relacionats amb l’aigua posen en risc l’obtenció de les nostres matèries primes.

A les comunitats on estem presents, per ampliar l’accés a l’aigua potable i al sanejament.

Seguim invertint en les nostres fabriques per cumplir amb la legislació local i els llocs on és necessari disminuir la nostra dependència d’aigua. No obstant, per aconseguir una gestió sostenible dels recursos hídrics, també busquem esforços de col•laboració fora de la nostra fàbrica. Aquest mètode ha demostrat proporcionar un major rendiment sobre la inversió, tant per la resiliència del nostre negoci com pel benefici de les parts ineteressades locals que viuen a les zones on operem.

El nostre enfoc implica un full de ruta de tres passos: compliment, excel•lència en la gestió de recursos hídrics i acció col·lectiva (veure més avall).

Escala de la gestió de l’aigua

 

El nostre enfoc es basa en l’Alliance for Water Stewardship (AWS), una plataforma de múltiples parts interesades de la qual en som membres fundadors i contribuents. L’estàndard AWS, l’estàndar líder mundial per la certificació d’una bona actuació en matèria de gestió de l’aigua, garanteix que l’ús de l’aigua és socialment equitatiu, ambientalment sostenible i econòmicament beneficiós. Promou pràctiques recomanades en gestió de l’aigua, ens guia en l’evaluació de riscs i necessitats, i ens ajuda a enfocar els nostres esforços on més importa.

Ja hem aconseguit moltes coses, però estem preparats per fer fins i tot més en totes les nostres operacions. Nestlé Waters s’ha compromès a certificar 20 fàbriques segons l’estàndard AWS pel 2020, amb quatre fàbriques ja certificades: una a Pakistan i tres a California. A Amèrica s’han iniciat evaluacions de gestió de l’aigua a totes les nostres fàbriques. A Europa, Àfrica i Àsia, els projectes principals de gestió de l’aigua constitueixen punts de referencia per accions futures als mercats que s’enfronten a reptes relacionats amb l’aigua.

El nostre compromís amb AWS i la nostra feina als equip són catalitzadors importants per assegurar un accés més sostenible a l’aigua. Replicar innovacions d’eficiència hídrica i involucrar a altres usuaris d’aigua en accions col·lectives per gestionar de forma sostenible els nostres recursos hídrics compartits.

Si ens proposem continuar creixent de forma sostenible, ens hem d’assegurar d’utilitzar els recursos del planeta de forma sensata. Volem que els nostres productes no siguin només saborosos i saludables, sinó també millors pel medi ambient. El nostre objectiu per l’any 2030 és aconseguir que les nostres operacions no provoquin cap impcte mediambiental.

Obté més informació sobre els nostres esforços en matèria de gestió de l’aigua.