Selecció de Professionals

Política de Selecció de Professionals

La política de Nestlé consisteix en contractar a col·laboradors dotats d'una personalitat i d'aptituds professionals que els permetin desenvolupar una relació a llarg termini amb l'empresa, donada l'aposta de Nestlé per la promoció i el desenvolupament interns. Cada nou col·laborador que entra a la companyia es converteix en un membre amb tot el dret d'una cultura d'empresa, fet que implica un compromís envers l'organització i una constant voluntat de millora. Però, al mateix temps, té uns deures: assumir els valors de la companyia i el seu código de conducta (pdf, 91KB). Sense el respecte total per aquests aspectes no pot formar part de Nestlé.

La política de Nestlé especifica expressament que no formen part dels criteris de selecció l'origen, la nacionalitat, la religió, la raça, el sexe o l'edat del candidat. En canvi, sí que es prioritza la recerca de candidats dintre de l'organització, ja sigui al seu propi país o a altres filials del Grupo en el mundo. Existeix, per a això, un panell online en què es poden visualitzar tots els llocs de treball disponibles a qualsevol companyia de Nestlé dels cinc continents.

Altres fonts de Selecció de Professionals

Una altra font de recerca de talent, cada cop més sol·licitada per la societat, prové dels convenis establerts amb les universitats i escoles de negoci. Nestlé ofereix pràctiques remunerades a jornada completa per a estudiants. D'aquesta manera, l'estudiant adquireix una primera experiència professional i l'empresa aprofita tot el seu potencial i entusiasme.

Nestlé incorpora, com a part de la valoració dels candidats a treballar a la companyia, actituds i comportaments vinculats a la sensibilitat envers aspectes socials i mediambientals.