Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Gestió del capital humà

Centro de formación en Reve Rain

L'empresa considera el seu equip humà com un factor clau de l'èxit, i dedica importants recursos per proporcionar eines de desenvolupament personal i professional als seus empleats.

Els recursos humans acompleixen un paper essencial en la concepció i posada en marxa d'estratègies que tinguin un impacte sobre els resultats econòmics, financers i sobre la reputació de l'empresa.

Gestió del talent

L'objectiu de la direcció de Recursos Humans de Nestlé és l'atracció i la retenció del talent, potenciant els valors de la companyia. Igualment, resulta necessari augmentar la flexibilitat en l'organització, orientar-se al canvi, focalitzar-se al desenvolupament dels recursos humans i prioritzar el de les persones.

Es tracta de definir una organització més flexible, simple i eficient, en què les persones estiguin per davant de l'estructura de l'empresa i es converteixin en protagonistes del canvi.


El repte de la gestió de persones

Una organització adaptada als nous reptes mitjançant dues figures creades a Recursos Humans per abordar els reptes actuals en la gestió de les persones:

  • Els Business Partners, que analitzen les estratègies dels negocis, valoren els impactes i les mancances en les persones i en l'organització i aporten solucions de reorganització dels departaments, noves contractacions, canvis a les funcions o als rols i necessitats de formació
  • Els Centres Centres d'Expertise, que s'encarreguen de les funcions transversals i que afecten a tota l'organització. La seva comesa és alinear les pràctiques i processos relatius a la seva funció, així com garantir l'ús de les millors eines i processos del mercat

Existeixen tres Centres d'Expertise en Nestlé que s'encarreguen de:

  • Selecció, formació i desenvolupament
  • Remuneració i beneficis extrasalarials
  • Relacions laborals