Cursos internacionals a Suïssa

Centro de Formación de Rive-Reine

Un dels avantatges que ofereix Nestlé és la seva dimensió internacional. Els programes organitzats al Centre de Formació Rive-Reine, a Suïssa, estan destinats a desenvolupar i a compartir les millores pràctiques, a reforçar la cohesió de l'empresa i a promoure la creació d'una xarxa de contactes a través del Grup. A més del valor de la mateixa formació i de la diversitat cultural, aquests cursos permeten generar una xarxa funcional de treballadors de Nestlé a nivell mundial basada en la col·laboració mútua i en la posada en comú d'experiències.

El Centre imparteix uns 70 cursos l'any, als quals assisteixen uns 1.700 executius procedents de més de 80 països. L'ensenyament és impartit pels mateixos directius de Nestlé, encara que també hi ha professionals externs. A més, es recorre a un cert nombre d'escoles de negocis de reconeixement internacional, inclòs l'IMD, l'Institut Internacional per al Desenvolupament de la Direcció de Lausana (Suïssa).