Pla de Formació Laboral

El principal objectiu de Nestlé en l'àmbit formatiu del seu personal és facilitar els mitjans adequats per al desenvolupament de les competències professionals i les actituds necessàries amb el fi de gestionar eficaçment els reptes que cada lloc de treball comporta i proporcionar a cada empleat una major satisfacció en la realització de la seva feina. Cada empleat, sigui quin sigui el seu nivell professional, ha d'entendre que la formació és part integrant de la nostra cultura d'empresa i ha de ser conscient de la necessitat de millorar permanentment els seus coneixements i aptituds.

L'oferta formativa dirigida als col·laboradors de Nestlé es basa en cursos de millora d'habilitats professionals i coneixements aplicables a cada disciplina, així com en aquells relatius al progrés del lideratge, el compromís, la priorització, el treball en equip i el reconeixement.

Formació per a la millora d'habilitats professionals

Cada any, el departament de Recursos Humans elabora un pla de formació en horari laboral que cobreix múltiples disciplines professionals, idiomes i altres àmbits de millora personal.

Segons l'àrea en què es treballa, Nestlé Espanya classifica els seus recursos en tres àmbits:

  • Cursos de l'àrea comercial
  • Cursos de l'àrea d'operacions
  • Cursos de caràcter general

A més del centre de formació de Nestlé situat a la seva seu central d'Esplugues del Llobregat (Barcelona), les fàbriques de Nestlé Espanya disposen dels seus propis espais per realitzar formació específica vinculada als processos de cada centre de producció. Així mateix, Nestlé ofereix la possibilitat de complementar la formació en escoles de negocis i centres externs.