Sort results by
Sort results by

Treball per a discapacitats: integració laboral

Acció Social per a discapacitats mitjançant la inclusió laboral

Nestlé, en el seu esforç per exercir al màxim la responsabilitat social corporativa, ofereix oportunitats de treball a les persones amb algun tipus de discapacitat. Així ha arribat a acords amb diferents entitats, entre les que es troba la Fundación Adecco, i els fa arribar la descripció dels llocs a cobrir per avaluar si existeixen candidats que hi puguin accedir. En altres ocasions és la Fundación Adecco la que envia a Nestlé els perfils de persones que han registrat el seu currículum a la fundació. A través de la Fundación ASTRES, AMPROS, FEMAREC, Taller Sant Miquel y Aprosuba-9, entre altres, ofereix feina a persones discapacitades a les seves oficines i centres de producció, fet que facilita la seva integració.

El treball per a discapacitats com a acció social d'integració laboral

El 3 de novembre del 2010, la Fundación Adecco va atorgar a Nestlé Espanya un premi per l'esforç realitzat en matèria d'accessibilitat per a discapacitats a l'oficina central d'Esplugues i per l'inici de plans d'accessibilitat a les seves fàbriques.

Conscient que la correcta supressió de barreres arquitectòniques és una condició prèvia i imprescindible per facilitar el treball de les persones discapacitades, Nestlé va millorar al llarg del 2009 els accessos exteriors i interiors de l'edifici, va adequar els serveis per a persones amb mobilitat reduïda, va modificar les botoneres dels ascensors amb Braille i va instal·lar una plataforma elevadora per salvar un tram d'escales.

Nestlé promou la incorporació de persones amb discapacitat física i/o intel·lectual més enllà del que estableix la llei, exemplificant així la funció social d'integració de la diversitat.

Articles relacionats