Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

El model Nestlé de Gestió Sostenible de la Llet

Radi lleter

El model Nestlé de Gestió Sostenible de la Llet coordina l'actuació de Nestlé en pro de dotar de visibilitat la gestió que Nestlé fa de la llet a Espanya. Amb això es busca garantir la qualitat de la llet en un marc de col·laboració amb els ramaders.

Nestlé creu que una companyia d'èxit ha de fer compatible la gestió de les seves operacions amb la responsabilitat social. En conseqüència, ha de crear valor per a l'empresa i per a la societat.

Operari de fàbrica

Nestlé basa el seu model de gestió en tres pilars sòlids:

1. Màxima qualitat de la matèria prima

Control integral del procès

La matèria primera és un factor fonamental de la qualitat dels productes. Nestlé és l'única empresa d'Espanya que recull diàriament la llet fresca per sotmetre-la en fàbrica al seu procés exclusiu de condensació i, així, incorporar-la als seus productes. No és casualitat que les granges que proporcionen la llet estiguin a poca distància dels centres de producció. Nestlé porta a terme el control directe de les explotacions lleteres a cada moment del procés de producció de la llet. Des de l'estable i el munyiment, fins a la recepció en fàbrica i la condensació de la llet, tot està sota control.

Condicions higiènic-sanitàries

En unes sales de munyiment netes i ordenades, la llet passa automàticament sense cap manipulació als tancs, on es conserva freda a quatre graus centígrads. Els transportistes recullen diàriament aquesta llet acabada de munyir, que aspiren en circuit tancat refrigerat, en prenen mostres de cada tanc i la porten ràpidament a fàbrica. Un cop allà, tornen a realitzar anàlisis prèvies a la seva incorporació al procés de condensació, que garanteix la perfecta conservació de la llet.

Traçabilitat

S'entén per traçabilitat aquells procediments preestablerts i autosuficients que permeten conèixer, a través d'unes eines determinades, l'històric, la ubicació i la trajectòria d'un producte o lot de productes al llarg de la cadena de subministraments.

Nestlé pot localitzar, en qualsevol moment, una partida de llet que no compleixi els més alts estàndards de qualitat exigits, i pot identificar la granja d'on procedeix sense cap marge d'error i en un temps màxim de tres hores des de la recollida. La traçabilitat és una altra de les garanties de qualitat que ofereix Nestlé, ja que coneix tots els seus grangers, les seves explotacions i les seves vaques. Els assessors agropecuaris de Nestlé recorren el territori per visitar tots els centres productors de llet sense excepció.

La cadena de producció del cacau segueix un procés paral·lel. Cacau i llet. Control exhaustiu de la matèria primera per garantir la màxima qualitat.

Degustació del producte final

Diàriament, un equip de degustadors formats per Nestlé realitza tasts de tot allò que es fabrica i avalua les seves qualitats d'acord amb els paràmetres exigibles d'aparença, sabor i textura. Hem d'estar segurs que el consumidor gaudirà dels millors productes.

2. Marc d'actuació propi amb la comunitat lletera de la Cornisa Cantàbrica

La decisió per part de Nestlé d'establir la seva fàbrica a Espanya, fa més de cent anys, no és casualitat. Tampoc ho és que finalment la companyia triés una regió com Cantàbria i una vall com la de Cayón. La gran tradició lletera de la zona, la solera de l'economia agrària allà establerta i la gran qualitat humana de la seva gent van fer de La Penilla un centre modèlic que, encara avui, continua marcant les pautes d'un bon treball en explotació racional i sostenible de recursos lleters. I tots els centres Nestlé de la Cornisa Cantàbrica, des de Galícia fins a Astúries i Cantàbria, ho fan com aquest.

Generacions de famílies senceres han treballat per a Nestlé, amb la qual cosa es percep un fort vincle emocional entre l'empleat i el centre de producció. Aquest mateix vincle està latent entre els ramaders, els transportistes o la gent del carrer.

Es tracta d'una clara estratègia on tots guanyen. Nestlé necessita de la ramaderia de la zona de la mateixa manera que la ramaderia de la Cornisa Cantàbrica precisa de Nestlé. Nestlé es garanteix un subministrament de qualitat i els ramaders la continuïtat del seu negoci. Nestlé està convençut, des de sempre, que per tenir èxit en els negocis a llarg termini ha de gestionar la seva activitat perquè també reporti beneficis tangibles per a la societat a curt termini.

Microcrèdits a ramaders

Nestlé, a través dels seus assessors agropecuaris, aconsella gratuïtament sobre aspectes tècnics de l'explotació ramadera. La visita de Nestlé és sempre la visita d'un col·laborador proper que coneix i entén l'explotació amb un grau d'implicació més enllà de la mera tècnica agropecuària. Així mateix, es proporciona suport financer als ramaders en base a microcrèdits sense interès i a tornar en còmodes termini.

Molts dels tancs de recollida i sales de munyir de més de cent granges han pogut ser adquirits gràcies a que Nestlé ha contribuït al seu finançament, de la mateixa manera que ara ho està fent amb les plaques solars i altres innovacions tecnològiques.

Al 2012, Nestlé va otorgar microcrèdits destinats a la millora d'explotacions lleteres per valor de 1,5 milions d'euros.

3. Sostenibilitat i cura del Medi Ambient

Nestlé porta molts anys apostant per un model propi de gestió que, a la vegada que garanteix una qualitat excepcional dels seus productes, suposa un pas endavant en la sostenibilitat i el respecte envers el medi ambient.

La cura del medi ambient és una de les seves màximes exigències, tant en fàbrica com en les explotacions ramaderes que li subministren la llet. Nestlé ha finançat una gran quantitat de basses de fem i altres millores mediambientals per a una gestió ecològica dels residus animals.

Benestar animal

Estables airejats i nets, atenció veterinària, jaços de sorra, neteja automàtica... són alguns dels elements que garanteixen un comportament ètic amb l'animal i el benestar de la ramaderia lletera. No hem d'oblidar que, a més d'un postulat ètic irrenunciable, el benestar animal suposa una productivitat més alta i una millor qualitat de la llet.

Assoliments del model de gestió de Nestlé

 • Nestlé recull 160 milions de litres de llet anualment
 • Única empresa fabricant de xocolata amb districte lleter propi. 500 explotacions ramaderes.
 • 100% de la recollida de la llet a les Valls del Nord d'Espanya, des de Galícia i Astúries fins a Cantàbria
 • El districte lleter abasteix tres fàbriques de Nestlé: Pontesceures (per a la llet condensada); Sevares (per a productes infantils) i La Penilla (per a xocolates i cacau soluble Nesquik)
 • Nestlé és pioner en la signatura de contractes trimestrals, amb l'objectiu de professionalitzar la compra-venda de llet
 • Equip propi d'assessors de camp que facilita un tracte personalitzat amb el ramader
 • Nestlé col·labora amb els plans de millora de qualitat junt amb les administracions de les comunitats autònomes
 • Nestlé ajuda al finançament, a través de microcrèdits, per a la millora de les granges
 • Els ramaders del districte lleter estan 10-15 punts per sobre dels estàndards de qualitat de la regió
 • 45 ramaders inscrits al Programa Triptolemos
 • Nestlé assessora la certificació de les granges en funció de paràmetres mediambientals i de benestar animal
 • "Water Champion" a cada fàbrica, responsable de la reducció, reutilització i reciclatge d'aigua
 • Emissions de CO2 d'acord amb el Protocol de Kyoto