Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nescafé Plan

L'agost del 2010 Nestlé va llançar el Nescafé Plan, un projecte que uneix els compromisos de Nestlé quant al cultiu, la producció i el consum de cafè. El Nescafé Plan persegueix una sèrie d'objectius que ajudaran Nestlé a optimitzar la seva cadena de subministrament de cafè.

Inversió

A més dels 200 milions de francs suïssos ja invertits els últims deu anys, Nestlé invertirà 500 milions de francs suïssos fins al 2020 en projectes relacionats amb el cafè. La suma anterior comprèn la inversió de 350 milions de francs suïssos al Nescafé Plan i 150 milions de francs suïssos per a Nespresso. Rainforest Alliance, organisme no governamental internacional, donarà suport a Nestlé junt amb altres socis de Sustainable Agriculture Network (SAN) i amb l'Asociación de café 4C per a aconseguir els objectius del Nescafé Plan relatius a l'agricultura.

Agricultura

Durant els propers cinc anys, Nestlé duplicarà la quantitat de cafè Nescafé que es compra de manera directa als camperols i les seves associacions amb l'adquisició de 180.000 tones de cafè a aproximadament 170.000 camperols cada any. Amb el suport de Rainforest Alliance i l'Associació 4C, tot el cafè verd que es compri directament, des d'ara fins al 2015, complirà amb les normes de sostenibilitat 4C reconegudes internacionalment. A més, fins al 2020, s'adquiriran 90.000 tones de cafè Nescafé d'acord amb els principis de Rainforest Alliance i de Sustainable Agriculture Network (SAN).

Conforme al Nescafé Plan, Nestlé distribuirà, en els propers 10 anys, 220 milions de plantes de cafè d'alt rendiment i resistents a malalties. Amb això, els caficultors podran rejovenir les seves plantacions, a la vegada que multipliquen el rendiment de les terres i augmenten els seus ingressos. A través de les associacions amb institucions públiques i privades de diferents països, que inclouen Mèxic, Tailàndia, Filipines i Indonèsia, Nestlé ha distribuït més de 16 milions de plantes de cafè durant els últims deu anys. Així mateix, Nestlé està expandint els seus programes d'ajuda tècnica, en què experts agrònoms de Nestlé donen assessorament sobre cultius i les pràctiques posteriors a la collita a més de 10.000 caficultors cada any. El Nescafé Plan s'uneix al Cocoa Plan, que es va llançar l'octubre del 2009, amb una inversió de 110 milions de francs suïssos, per millorar la qualitat del cacau. El pla preveu la distribució de 12 milions de plantes de cacau d'alt rendiment i resistents a les malalties fins al 2020.

Producció i subministrament

Nescafé té 26 plantes de producció, 12 de les quals es troben a països productors de cafè com Mèxic, Filipines o Costa d'Ivori.

Nestlé inverteix 40 milions de francs suïssos l'any per reduir l'impacte ambiental a les seves fàbriques de Nescafé:

  • L'ús d'energia es reduirà en un 20% per tona el 2020
  • El consum d'aigua es reduirà un 30% per tona el 2020
  • Totes les fàbriques de Nescafé usaran restes de cafè com a combustible

Nestlé està invertint en plantes existents, con la fàbrica de Nescafé a Toluca, Mèxic. Amb una inversió de 74 milions de francs suïssos, aquesta fàbrica es convertirà en la fàbrica de cafè més gran del món, i ampliarà la seva capacitat de producció en un 40%.

Nescafé està compromès a optimitzar l'envasat reduint el pes i el volum dels materials d'embalatge i utilitzant materials reciclables. Nescafé dóna suport a vàries iniciatives de reciclatge a tot el món.

Consum

Nescafé és la marca de cafè més important del món, amb vendes superiors als 10 bilions de francs suïssos el 2009. Cada segon es consumeixen prop de 4.600 tasses de cafè.

Nescafé està disponible a tot el món en diferents mescles i sabors, que sempre s'adapten al sabor local. Nescafé ve en diferents mides i presentacions a diferents preus, des dels nostres "productes posicionats per a segments populars" (PPP), a preus assequibles, fins els productes prèmium, com Nescafé Gold, Nescafé Dolce Gusto o, fins i tot, Nescafé Protect i Nescafé Green Blend, un nou tipus de cafè amb alts nivells d'antioxidants naturals (polifenols).

Amb el fi d'ajudar a reduir el consum d'energia mentre s'elabora Nescafé, Nestlé llança noves iniciatives, com ara disminuir el consum d'energia de les màquines de Nescafé Dolce Gusto o facilitar l'elaboració de Nescafé soluble, per exemple, amb un nou bullidor d'aigua (kettle). Aquest aparell ajuda a que els consumidors preparin la quantitat d'aigua adequada a la temperatura correcta.

Associacions de Nestlé amb programes externs de cafè sostenible

Sustainable Agriculture Initiative (SAI) (Iniciativa d'Agricultura Sostenible)

Nestlé és un membre actiu de la Plataforma SAI, organisme creat per la indústria alimentària que dóna suport a les pràctiques agrícoles i als sistemes de producció agrícola que preserven la disponibilitat futura dels recursos actuals i milloren la seva eficàcia.

4C (Codi Comú de Comunitats de Cafè)

Nestlé és membre fundador del 4C, que reuneix els productors, el gremi i la indústria, així com la societat civil, per treballar junts per a una major sostenibilitat en tot el sector del cafè. El codi 4C es reconeix com la norma base per a la sostenibilitat.

De conformitat amb el Pla Nescafé, Nestlé comprarà el cafè segons les normes del 4C, reconegudes internacionalment.

Sustainable Agriculture Network (SAN)

SAN és una coalició internacional dels grups de conservació més importants al camp de l'agricultura sostenible. Aquesta coalició va desenvolupar les normes més avançades, tenint en compte la protecció mediambiental, la responsabilitat social i la vitalitat econòmica.

SAN dóna suport al Pla Nescafé

Nescafé produirà amb el Nescafé Plan 90.000 tones, d'acord als estàndards de qualitat de la SAN, per al 2020.

Rainforest Alliance

Rainforest Alliance és un organisme internacional no governamental i no lucratiu que treballa per conservar la biodiversitat i per garantir els mitjans de vida sostenibles, transformant les pràctiques comercials, d'ús de la terra i de conducta dels consumidors.

Rainforest Alliance dóna suport al Pla Nescafé

Com a part del Programa del Café AAA Quality™ de Nespresso, el 2013 el 80% del cafè s'obtindrà de les granges de Rainforest Alliance.

Fairtrade, Utz Certified

Fairtrade i Utz Certified són dos certificadores reconegudes internacionalment. Nestlé té productes certificats Fairtrade i Utz Certified a Europa, sobre tot al Negoci fora de la llar.