Sort results by
Sort results by

Estalvi d'energia

Conjunt de plaques solars

Tot i que els nostres processos tenen un impacte energètic poc significatiu al global de la nostra cadena de subministrament, el nostre objectiu és reduir el consum d'energia en l'elaboració dels productes Nestlé a les nostres fàbriques.

Nestlé pretén convertir-se en l'usuari més eficient quant al consum d'energia al sector de l'alimentació.

Des de l'any 2000, Nestlé a nivell mundial ha reduït el seu consum d'energia en un 7%, mentre que el volum de producció s'ha incrementat un 63%. Així mateix, l'objectiu de Nestlé i el medi ambient és reduir un 9 % el consum d'energia a escala global entre 2010 i 2012. Per aquesta raó, continuem investigant per optimitzar els nostres productes en aquest aspecte.

 

Ús del marro del café com a combustible

Ús del marro del café com a combustible

Descarrega el document en PDF ( 568 KB)

 

Equips d'estalvi d'energia

El consum mundial de combustibles fòssils augmenta constantment, però els recursos són cada cop més limitats i, en conseqüència, els seus preus continuen incrementant-se. Nestlé realitza inversions continuades en projectes d'estalvi d'energia i en solucions basades en energies renovables que generalment ofereixen beneficis a llarg plaç. Així mateix, Nestlé desenvolupa un programa de sostenibilitat amb el que hem incrementat les nostres inversions en aquestes fonts d'energia. Acceptem que el retorn de la inversió es realitzarà en un plaç més llarg del que és habitual.

Nova caldera de valorització de pòsits de cafè a la fàbrica de Girona

Nestlé ha iniciat en 2019 les obres de construcció d'una caldera de valorització de pòsits de cafè a la seva fàbrica de Girona, dedicada a l'elaboració de cafè soluble i begudes en càpsules monodosis. La nova caldera, que suposa una inversió total de 17,2 milions d'euros (incloent l'obra civil i la caldera pròpiament dita), utilitza el pòsit resultant de l'elaboració de cafè instantani per a l'obtenció de vapor. El pòsit de cafè és un producte 100% vegetal que s'obté durant la fabricació de cafè soluble. Pel seu elevat poder calorífic, aquest és un biocombustible adequat per a la generació d'energia en forma de vapor. La fàbrica de Girona produeix a l'any unes 45.000 tones de pòsits de cafè i es preveu que el 80% del mateix s’utilitzi per a la generació de vapor mitjançant la nova caldera que s'està construint.

Aquesta caldera, que entrarà en funcionament al mes de juny de 2020, generarà 125.000 tones de vapor a l'any, el que suposarà reduir en un 25% el consum de gas natural a la fàbrica i que equival a 103 GWh / any o 8.699, 74 tep / any.

La nova caldera de valorització de pòsits de cafè complementarà altres processos de generació d'energia eficient ja existents a la fàbrica de Nestlé a Girona, com és la cogeneració amb turbines de gas amb la qual es produeix electricitat i, posteriorment, vapor gràcies a una caldera de recuperació que aprofita l'energia tèrmica continguda en els gasos calents. D'aquesta manera, a partir del 2020, el 70% de l'energia que es produeixi en aquesta factoria serà totalment eficient.

Cartell del Fons Nacional d' Eficiència Energètica

Instal·lació d'un sistema de recuperació energètica de calor residual a la fàbrica de Girona

 

S'ha dut a terme la instal·lació d'un sistema de recuperació energètica de calor residual en la planta EGRON 1 de la fàbrica de Girona, mitjançant la incorporació de dos economitzadors. Aquesta actuació ha comptat amb un suport econòmic de 80.356,32 € a través del programa d'ajudes d'estalvi i eficiència energètica en PIME i gran empresa del sector industrial, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), coordinat pel IDAE i gestionat pel Institut Català d’Energia, amb l'objectiu d'aconseguir una economia més neta i sostenible.

Gràcies a l'actuació, s'ha aconseguit un estalvi energètic de 184,34 tep/any (resulta equivalent a 2,14 GWh/any) i s'evita l'emissió de 431,37 tones de CO2/any.

Cartell nova subvenció per una inversió a Girona