Emissions

Emisions de gasos

Les activitats realitzades per Nestlé, així com la producció, transformació i consum d'energia, emeten gasos a l'atmosfera i generen diversos tipus de residus. Tenint en compte que les emanacions mundials de CO2 es van incrementar respecte a l'any anterior, per a la política de responsabilitat social corporativa de Nestlé resulta vital reduir aquestes emissions al màxim.

Articles relacionats

Imagen artículo relacionado Leer más...