Fundació Finestrelles

Acord amb Fundació Pro-disminuïts Finestrelles

Com a companyia líder mundial en nutrició, salut i benestar, el futur de Nestlé radica en ajudar la gent a portar una dieta més saludable mitjançant solucions basades en la ciència, contribuint a la millora de la qualitat de vida dels consumidors i incloent aquells col·lectius especials dins la nostra comunitat.

 

En aquest marc, Nestlé Espanya col·labora amb la Fundació Pro-disminuïts Finestrelles en un programa de nutrició per a persones amb discapacitat intel·lectual.

Objectius del Programa Nestlé de nutrició per a persones amb discapacitat intel·lectual:

  • Oferir una bona gestió de la nutrició a aquestes persones, tant per prevenir com per tractar possibles problemes de salut relacionats amb l'alimentació/li>
  • Detectar de manera precoç aquests problemes per facilitar que aquest col·lectiu es pugui beneficiar d'algun tipus d'intervenció nutricional
  • Garantir una bona coordinació entre la Fundació Finestrelles i l'empresa proveïdora del servei alimentari, supervisant periòdicament els menús proposats

Metodología

El Programa incluye revisiones de todos los menús que se dispensan, con el fin de elaborar un protocolo de dietas. Una dietista planifica los menús teniendo en cuenta el equilibrio nutricional, la variedad de dietas terapéuticas y las modificaciones de textura. En una segunda fase se realiza una valoración nutricional exhaustiva a todos los usuarios, con el fin de realizar un diagnóstico y un plan nutricional personalizado con objetivos definidos. Se lleva a cabo un seguimiento trimestral tanto de las dietas programadas como de los usuarios, mediante visitas de control.