Creu Roja

Peronsal de la Creu Roja

Nestlé Espanya col·labora amb Creu Roja des del 1963, a fi que aquesta pugui desenvolupar les seves tasques de caràcter social i humanitari. Els últims anys ha patrocinat la campanya anual de captació i promoció de voluntaris que col·laboren a pal·liar les mancances dels col·lectius més vulnerables.

Per aquest motiu, el febrer del 2010, Creu Roja, a través de la seva delegació a Catalunya, va fer entrega d'un diploma a Nestlé pel seu compromís continuat amb aquesta institució. L'entrega es va realitzar durant la cerimònia commemorativa del 150è aniversari del Moviment Internacional de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja.

Enllaços relacionats