Acció social i col·laboracions

Acció social i col·laboracions

Nestlé comparteix l'objectiu de milions de persones de fer un món millor i és conscient que, com a empresa líder en nutrició, salut i benestar, les seves accions tenen una gran influència en la societat. Per aquest motiu, Nestlé participa activament amb altres organitzacions en programes i iniciatives que contribueixen a la consecució dels Objectius del Mil·lenni promoguts per Nacions Unides. A més dóna suport i promou els 10 principis del Global Compact de Nacions Unides, que versen sobre drets fonamentals de les persones, drets laborals, medi ambient i bon govern de les empreses.

A Espanya, Nestlé contribueix regularment amb els Bancs d'Aliments, entitats sense ànim de lucre que abasteixen d'aliments aquells col·lectius més necessitats. Nestlé també col·labora amb la Creu Roja i centra la seva participació en aquelles entitats l'activitat de les quals està relacionada amb les àrees de nutrició i infància, com és el cas de la Fundació Finestrelles.