Aigua

icones compromisos aigua cat
COMPROMISOS
A escala mundial


2010-2020: reduir l’ús d'aigua en un 30 % per tona de producte a totes les fàbriques.

2025: obtenir la certificació de l’Alliance for Water Stewardship (AWS)* a totes les plantes de Nestlé Waters del món.

Conscienciar de la conservació de l’aigua, millorar l’accés a l’aigua i a infraestructures de sanejament.

Ser eficients i sostenibles en l’ús de l’aigua a les nostres operacions.

Treballar amb els nostres proveïdors, especialment els del sector agrícola.

* Primera certificació que promou globalment les millors pràctiques en l’administració de l’aigua que beneficia les comunitats i preserva les conques hidrogràfiques locals.

 
ASSOLIMENTS
A escala mundial


Estalvi d’aigua a totes les nostres fàbriques del món.

   3,7 milions de m3 el 2018Extraccions directes d'aigua per tona de producte en totes les categories

   –29,6% des del 2010

 

A Espanya
 

Del 2010 al 2019 hem reduït un 60% l’ús d’aigua a les nostres fàbriques a Espanya.

El 2020 hem obtingut la certificació de gestió sostenible de l'aigua del Alliance for Water Stewardship (AWS)* a la fàbrica de Miajadas (Càceres).


Consum

  11 m3/t el2010
4,36 m3/t el 2019Estalvi

   Més de 5 milions de m3 d’aigua d’estalvi del 2010 al 2019

 

Primera certificació que promou globalment les millors pràctiques en l’administració de l’aigua que beneficia les comunitats i preserva les conques hidrogràfiques locals.


Altres compromisos