Emisions

COMPROMISOS
A escala mundial


Reduirem a zero les emissions netes de gasos amb efecte d’hivernacle l’any 2050. Amb aquest compromís assumim l’objectiu de l’Acord de París de limitar l’augment de la temperatura global a 1,5 °C.

2010-2020: reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle en un 35 % per tona de producte fabricat.

2014-2020: reduir un 10 % les emissions a les rutes logístiques.

Estendre l’ús de refrigerants naturals, que no fan malbé la capa d’ozó, als nostres sistemes de refrigeració industrials.

A Espanya
 

Continuar reduint les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle al llarg de la cadena de subministrament.

Aconseguir l’obtenció de la segona Estrella Lean&Green de l’associació de fabricants i distribuïdors AECOC.

El 2020 el marro obtingut durant la producció de cafè soluble a la fàbrica de Girona es reutilitzarà com a biocombustible, amb la qual cosa es reduiran les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

ASSOLIMENTS
A escala mundial


Reducció de les emisiones de gasos amb efecte d'hivernader.

   –34% des del 2010Reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle per tona de producte distribuït a les nostres rutes logístiques.

  –7,6% des del 2014

A Espanya
 

Reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle per tona de producte fabricat.

–11% del 2010 al 2019

 

Procedència de l’energia elèctrica que comprem a Nestlé Espanya.

  100% de fonts d'energia renovables

 

Reducció de les emisions de gasos amb efecte d’hivernacle al llarg de la cadena de subministrament.

  –20% del 2014 al 2018

 

Obtenció de l’Estrella Lean&Green de l’AECOC el 2018, que premia les empreses que aconsegueixen aquest percentatge de reducció.


Altres compromisos