Sort results by
Sort results by

Administratiu

Administratiu

No podeu esperar una cultura de rellotge / rellotge de sortida. El millor de vostès pensa per davant de les nostres necessitats. Ets proactiu. Constantment prestant una mà al que necessitem abans ho necessitem. Coneixes totes les entrades i sortides - molts dels detalls que la majoria de nosaltres mai sabrem.

Nestlé és un lloc on us envoltarà d'equips i projectes que estiguin al nostre abast. Ens recolzem en aquells detalls que fan una immeasurable diferència en tots els àmbits del que fem - des de les TIC fins a la recerca i tot el que hi ha al mig.